nieuws

Borst nuanceert machtspositie zorgverzekeraar

Archief

Dat een zorgverzekeraar een machtspositie heeft, hoeft per definitie geen bezwaar te zijn. Dit stelt minister Borst in verband met de fusie tussen VGZ, IZA en Univé.

Door de fusie ontstaat de grootste zorgverzekeraar van ons land. VGZ, IZA en Univé hebben samen 3,2 miljoen zorgverzekerden. Achmea is op dit moment nog de grootste zorgverzekeraar met 2,8 miljoen zorgverzekerden.
Het Tweede-Kamerlid Hermann (GroenLinks) wilde van de minister weten wat zij van deze concentratie vindt. Borst laat weten dat de vraag of de fusie zal leiden tot een machtspositie primair ter beoordeling is van de NMA. Zij maakt daarbij de kanttekening dat de NMA bij die beoordeling niet alleen uitgaat van marktaandelen, maar dat ook andere factoren, zoals aantal concurrenten en hun marktaandelen, de toetredingsmogelijkheden, en de dynamiek van de markt, een rol spelen.
Borst zegt verder dat Univé relatief veel verzekerden in Noord-Holland heeft, VGZ in Limburg en Noord-Brabant en de IZA verspreid zijn over het gehele land. “Veel zorgverzekeraars hebben een sterke positie in een regio”, zegt Borst. Dit is volgens haar historisch gegroeid. Zij vindt dit geen punt. omdat “in iedere regio meer dan één zorgverzekeraar actief is.” Borst voorts: “Het hebben van een machtspositie is overigens nog niet bezwaarlijk, ze kan bijvoorbeeld voortvloeien uit goede prestaties. De NMA dient wel in te grijpen als misbruik wordt gemaakt van die machtspositie.”

Reageer op dit artikel