nieuws

Bonden delen rode kaart uit aan CED

Archief

FNV Bondgenoten en De Unie hebben vorige week vrijdag aandeelhouders en commissarissen van expertisebedrijf CED in Capelle aan den IJssel met een rodekaartactie op het hart gedrukt vooral de belangen van de werknemers in het oog te houden. De bonden wilden daarmee de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor de circa 600 medewerkers nieuw leven inblazen.

“De medewerkers dreigen hun cao te verliezen omdat de werkgever tal van slechte maatregelen heeft voorgesteld”, vat FNV-bestuurder Wim de Ruijter de problematiek samen. CED wil de leeftijds-adv deels afschaffen door het aantal extra adv-dagen voor werknemers van 55 jaar en ouder te halveren. Daarnaast wil men de zogeheten dagspiegel verruimen: medewerkers die bijvoorbeeld in de avonduren bellen met klanten, krijgen daarvoor geen toeslag meer van 20%. “Overigens heeft de werkgever tijdens de lopende cao-periode al eenzijdig de premiespaarregeling en de feestdagentoeslag afgeschaft”, zegt De Ruijter.
CED stelt verder voor de pensioenregeling te veranderen. Die bestaat nu uit een eindloonregeling met voor werknemers van 62 jaar en ouder een ‘gematigde middelloonregeling’. “In het voorstel van CED wordt volledig overgegaan op een middelloonregeling en gaan de medewerkers een hogere premiebijdrage betalen”, zegt De Ruijter. “En dat terwijl bij CED al een hele hoge franchise geldt, die fors boven het landelijk gemiddelde ligt. De pensioengrondslag is dus al laag.” Tegenover deze maatregelen staat een eenmalige uitkering van 0,5% van het brutoloon. Dat is voor de vakbonden onacceptabel.
Als reden voor de maatregelen geeft CED de teruggang in de markt. Dat argument vindt bij de bonden geen gehoor. “Volgens ons was het afgelopen jaar voor CED het beste jaar ooit. Wij hebben geen enkele aanwijzing dat het slecht gaat”, zegt De Ruijter.
Slapen
De huidige driejarige cao loopt op 1 januari af. CED wil overgaan op een tweejarige cao. CED-directeur Johan Waaijer vindt dat de bonden zich druk maken om kleinigheden. “Volgens mij hebben de bonden zitten slapen. De ondernemingsraad is vorig jaar akkoord gegaan met het afschaffen van de premiespaarregeling en de feestdagentoeslag.” Die bewering wordt door een woordvoerder van de OR echter tegengesproken: “Wij waren het helemaal niet eens met die maatregelen en hebben daarover nooit overeenstemming bereikt”.
Waaijer begrijpt de bonden niet: “In december vorig jaar hebben de medewerkers er nog 5,5% loon bij gekregen, terwijl dat in de markt 2,5% was. Het probleem met de bonden is dat ze geen nullijn kennen, terwijl 0% loonsverhoging nu de standaard is. Bovendien gaat heel Nederland naar een middelloonsysteem met het pensioen. Een eindloonregeling valt niet meer te betalen. De groep werknemers van 40 tot 45 jaar gaan er in ons voorstel zelfs op vooruit. Maar we zijn wel bereid om te praten.”
Rode kaarten
Aan de actie op Sinterklaasochtend deden zo’n zestig medewerkers mee. Die ochtend werd de aandeelhoudersvergadering gehouden, waarbij ook de commissarissen aanwezig waren. Zij kregen bij aankomst bij de CED-poorten rode kaarten met een tekst waarin zij werden opgeroepen om de directie te bewegen de werknemers in de onderhandelingen tegemoet te komen.
De actie verliep in een gemoedelijke sfeer, stelt FNV Bondgenoten. De vakbondsleden werden buiten vanuit de aandeelhoudersvergadering getrakteerd op koffie en speculaas. “Arriverende aandeelhouders hoorden ons belangstellend aan”, zegt De Ruijter. “Jammer alleen dat de werkgeversonderhandelaar zich niet liet zien.”
Wat de bonden steekt, is dat de directie vakbondsleden heeft verboden gebruik te maken van het mailsysteem en de publicatieborden van CED. “We worden gewoon tegengewerkt. We waren wel gedwongen een poortactie te houden”, zegt De Ruijter. “Voor een bedrijf dat nog nooit actie heeft gevoerd, ben ik erg tevreden. Sommige leden van het management hebben de medewerkers verboden om naar buiten te gaan, maar we hadden toch nog een aardige opkomst. Op onze kaartenactie is goed gereageerd, ook door leden van het management.”
Afgelopen woensdag heeft het laatste cao-overleg van dit jaar plaatsgevonden. Bij het sluiten van dit nummer waren de uitkomsten daarvan nog niet bekend. “Als we er niet uitkomen, gaan we voor de rechter eisen dat het premiesparen en de feestdagentoeslag weer worden hersteld”, aldus De Ruijter. “Wel lijkt het erop dat het verdwijnen van de leeftijds-cao van tafel is. Alleen stelt de werkgever dat we dan akkoord moeten gaan met de overige maatregelen en dat noem ik geen onderhandelen. Er moet wel wat ruimte in zitten.”
FNV-bestuurder Wim de Ruijter (links) en zijn Unie-collega Arie van Dijk (midden) deelden bij CED rode kaarten en pamfletten uit met de verschillen tussen het werkgeversaanbod en de wensen van de bonden.

Reageer op dit artikel