nieuws

Bommelding

Archief

De medewerkers van volmachtbedrijf Van Kampen Groep aan de Nieuwe Steen in Hoorn hebben vrijdagmiddag 26 november een uur op straat gestaan. Het kantoor was ontruimd in verband met een, naar later bleek, loze bommelding bij het naastgelegen kantoor van de Belastingdienst. Bij Van Kampen waren zo’n vijftig van de tachtig medewerkers aan het werk.

Wijziging NHG
In de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor 2005 is opgenomen dat de geldgever bij betalingsproblemen alleen toestemming mag verlenen voor onderhandse verkoop voor een bedrag hoger dan of gelijk aan de executiewaarde. Is dat niet mogelijk, dan moet worden overgegaan tot executoriale verkoop. Voorheen kon de geldgever nog een verzoek indienen tot onderhandse verkoop onder de executiewaarde.

Reageer op dit artikel