nieuws

Bomhoff negeert zorgverzekeraars

Archief

Minister Bomhoff praat in het kabinet over premieverhogingen voor zorgverzekeringen. De verzekeringsbranche is niet in de overwegingen gekend.

Waar het kabinet precies over praat, is onduidelijk. Krantenberichten hierover zijn in ieder geval onjuist. Het ministerie van VWS zegt desgevraagd geen mededelingen te kunnen. “De plannen komen pas de derde dinsdag van september naar buiten.” Zorgverzekeraars Nederland kan geen opheldering geven, want de koepelorganisatie is tot nu toe door minister Bomhoff en zijn ambtenaren genegeerd.
Dagbladen hebben gemeld dat het kabinet, om financiële speelruimte te winnen, de nominale ziekenfondspremies met 0,7% verhoogt. Dit kan niet juist zijn, omdat een verzekeraar individueel kan bepalen hoe hoog zijn nominale premie is. Wel kan de overheid de betreffende rekenpremie verhogen, maar zelfs al zou dit leiden tot hogere premies, dan geeft dat geen extra speelruimte. Wettelijk bepaald is immers, dat de nominale premie voor de verzekeraar zelf is.
Wel mogelijk is dat het kabinet de budgetten van zorgverzekeraars met 0,7% wil verlagen. Dit zou wel extra financieringsruimte geven. Hoewel het niet wettelijk verplicht is, is het gebruikelijk bij dit soort plannen een (rekenkundig) advies te vragen aan het CVZ, het College voor Zorgverzekeringen. Ook dat is niet gebeurd.

Reageer op dit artikel