nieuws

Boek prospectus- aansprakelijkheid

Archief

Bij het opleidingsinstituut Nibe-SVV is een boek verschenen onder de titel Prospectusaansprakelijkheid.

Zoals op elk terrein de vrijblijvendheid steeds meer wordt ingeperkt, staat ook de aansprakelijkheid van banken voor de inhoud van een emissieprospectus in toenemende mate ter discussie. In de laatste twee decennia is duidelijker geworden welke zorgvuldigheid banken moeten betrachten ten aanzien van emissies en het prospectus waaraan zij hun naam verbinden.
In het boek Prospectusaansprakelijkheid wordt deze verantwoordelijkheid van banken geanalyseerd, mede aan de hand van het Coöp-arrest van de Hoge Raad en richtlijnen voor het uit te voeren due-diligenceonderzoek zoals uitgevaardigd door Euronext Amsterdam en andere zelfregulerende instanties.
Auteurs zijn prof. mr. C.J.H. Jansen (KU Nijmegen/Universiteit van Amsterdam), mr.drs. E.R. Schreuder (Clifford Chance) en prof. mr. H.L.E. Verhagen (KU Nijmegen/Clifford Chance).
Het boek ‘Prospectusaansprakelijkheid'( ISBN 90 5516 193 4) kost e 27,50.

Reageer op dit artikel