nieuws

Blok waagt nieuwe poging met formule retourprovisie

Archief

Peter Blok, ex-vennoot van assurantiebedrijf Behaenk in Delft, waagt een nieuwe poging om verzekeringen aan te bieden tegen uurtarief onder aftrek van ontvangen provisie van verzekeraars. Per 1 februari volgend jaar start hij in Rotterdam met zijn inkooporganisatie de Provisiemakelaar.

Het initiatief van Blok is de vierde op rij. Al eerder probeerde hij via Behaenk, KPMG en het gefailleerde bedrijf Return On Insurance (ROI) zijn verkoopformule in de markt te zetten. Mede door de weerstand die de verkoopformule opriep bij zowel verzekeraars als tussenpersonen liepen de initiatieven telkens op de klippen. “Maar de aanhouder wint”, benadrukt Blok zijn jongste voornemen.
De Provisiemakelaar zal opnieuw op basis van uurtarief verzekeringen gaan aanbieden aan particulieren en bedrijven, met één groot verschil: voor de bemiddelingsactiviteiten wil Blok nu het intermediair inhuren tegen een uurtarief van minimaal e 75 tot maximaal e 125. “De hoogte van dit bedrag hangt af van de vakbekwaamheid en ervaring. Een tussenpersoon met een B-diploma zit op het laagste uurtarief”, aldus Blok. Het uurtarief van de klant zal naar schatting e 25 hoger liggen dan het uurtarief dat de Provisiemakelaar vergoedt voor de werkzaamheden van het intermediair.
Maximaal 12% korting
Het intermediair wordt ingehuurd voor de adviesgevoelige producten: hypotheken (maximaal vijftien adviesuren), pensioenverzekeringen (maximaal twaalf adviesuren) en overige levens- en beleggingsverzekeringen (maximaal tien adviesuren). De schadeverzekeringen worden aangeboden via de website (www.provisiemakelaar.nl), waarbij klanten kunnen rekenen op maximaal 12% korting op de jaarpremie. “Dat komt bij de meeste producten dus neer op de helft van de te verdienen provisie”, aldus Blok. Als de klant bovendien een vijfjarig contract sluit via de Provisiemakelaar kan hij rekenen op een bonuskorting waarvan de hoogte “afhankelijk is van de informatie uit de aanvraag”, aldus Blok.
Hij beseft dat dit initiatief niet bepaald bijval van het intermediair zal krijgen. “Het is nu eenmaal zo dat het intermediair voor bepaalde producten waarbij zijn toegevoegde waarde vrijwel nihil is, een te hoge provisie ontvangt. Denk aan ziektekostenverzekeringen, aov en brandverzekeringen.”
Reclamecampagne
Om zowel potentiële klanten en tussenpersonen warm te krijgen voor zijn plannen, zegt Blok met ingang van volgend jaar een reclamecampagne te gaan voeren via de lokale radio- en televisiezender Rijnmond. “Ik wil het initiatief zwaar in de markt zetten. Daarom heb ik daar 125 tv-spots en honderden radiocommercials ingekocht.” Vooralsnog blijven de activiteiten beperkt tot het Rijnmondgebied. “Ik wil niet opnieuw de fout maken om een te grote sprong te maken. Als het idee aanslaat in Rotterdam en omgeving, wil ik het bedrijf snel uitbouwen naar een landelijke organisatie.”
De website van de Provisiemakelaar in voorbereiding. Per 1 februari wil initiatiefnemer Peter Blok starten met zijn activiteiten.
Schikking Behaenk met verzekeraars
De start van de Provisiemakelaar staat niet los van de schikking die Behaenk en de zeventien vennoten hebben getroffen met Fortis ASR en Hooge Huys (inclusief Zurich), die elk een belang hadden in de Delftse vennootschap onder firma. De laatste afwikkeling van deze (financiële) schikking had eind vorige week plaats. Als gevolg hiervan hebben Behaenk en de vennoten hun arbitrageproces en rechtszaak ingetrokken tegen de verzekeraars, die ervan werden beticht bewust te hebben aangestuurd op de teloorgang van Behaenk.
Nadere details over de gemaakte deal worden niet verstrekt. “Alle partijen hebben met elkaar afgesproken over de inhoud van de schikking geen mededelingen te doen”, verklaart Behaenk-vennoot Gerard Velterop. Hij zegt blij te zijn dat het boek ‘Behaenk’ nu eindelijk dicht kan. “De hele kwestie heeft meer dan drie jaar geduurd. Dat er dan alsnog een akkoord uitrolt, stemt mij en alle overige partijen tot grote tevredenheid.”
Aanvankelijk zou volgens Velterop door Fortis ASR een gezamenlijk opgestelde verklaring worden uitgegeven, maar daarvan is alsnog afgezien.

Reageer op dit artikel