nieuws

Bijzonder zwak eerste kwartaal Aegon Nederland

Archief

Bijzonder zwak eerste kwartaal Aegon Nederland

Aegon heeft in ons land een bijzonder zwakke jaaropening doorgemaakt. Zo zakte in het eerste kwartaal de nieuwe productie levensverzekeringen met liefst 42% in, droogde de omzet uit beleggingsproducten (waaronder aandelenlease) zo goed als op en nam de winst met een kwart af.
Het zijn ongekende rapportcijfers voor Aegon Nederland, na een reeks jaren van ongebreidelde groei. In de loop van vorig jaar werden voor het eerst omzet- en winstdalingen gemeld en die lijken dit jaar in hoog tempo door te zetten. Het meest schrikbarend is wel het productiecijfer van beleggingsproducten: -95% tot e 8 (151) mln, tegen zelfs nog een kwart miljard euro in het eerste kwartaal van 2001. Met aandelenlease maak je de Nederlandse burger niet meer warm, zo veel is wel duidelijk. Compensatie heeft Aegon niet kunnen halen uit spaarstortingen (-13% tot e 771 mln) en beleggingsfondsen (-48% tot e 161 mln).
Maar ook de gestandaardiseerde nieuwe productie van levensverzekeringen vertoont een enorme daling. De koopsommen daalden met 42% tot e 317 (548) mln en de periodieke premies met 41% tot e 41 (70) mln. Toch ziet Aegon hier een lichtpunt: “Met een productiegroei van 6% doet Leven Individueel het goed”. Het pensioenproductie kelderde daarentegen met 62% “mede ten gevolge van het wisselende productieniveau dat eigen is aan de pensioenmarkt voor grote contracten”, aldus Aegon.
De brutopremie-omzet Leven daalde in het eerste kwartaal met 10% tot e 1.338 (1.489) mln. De traditionele koopsompolissen brachten 41% meer premie in het laatje op e 240 (170) mln, daar waar de beleggingskoopsommen juist met 71% daalden tot e 121 (416) mln. De periodieke premies daalden met 3% (garantie) en stegen met 14% (unit-linked). De premieomzet uit schadeverzekeringen dikte een procentje aan tot e 147 (145) mln, terwijl de premies uit ziektekosten- en ongevallenpolissen met 4% afnamen tot e 80 (83) mln.
Resultaten
Gelijktijdig met de sterke productiedalingen is Aegon Nederland in het eerste kwartaal geconfronteerd met een 25%-daling van de nettowinst tot e 136 (182) mln. De magere ontwikkelingen op de aandelenmarkten en nieuwe voorzieningen à e 31 mln waren de grootste boosdoeners. Eén van die voorzieningen is bestemd voor beleggingsproducten met een gegarandeerde uitkering. In de laatste twee jaar was hiervoor al e 27 mln en zelfs e 209 mln opzij gezet, dit jaar begint met een voorziening van e 13 mln in het eerste kwartaal.
Verder stegen de provisies en kosten met 25% tot e 189 mln, waaronder e 15 mln aan hogere pensioenkosten voor de Nederlandse werknemers. De resultaten Schade en Ziekte & Ongevallen daalden met respectievelijk 45% tot e 6 (11) mln en 38% tot e 5 (8) mln, terwijl het bankresultaat op nul uitkwam, tegen e 9 mln een jaar eerder.
Wereldwijd daalde de nettowinst van Aegon met 36% tot e 393 (617) mln, bij een 9% lagere omzet van e 7,8 (8,6) mld. Het eigen vermogen daalde verder met 5% tot e 13,5 (14,2) mld. Bestuursvoorzitter Donald Shepard typeert dit alles als “een uitdagend eerste kwartaal”. Vooral de problemen met de portefeuille bedrijfsobligaties, waarvoor de voorziening weer werd verhoogd met ditmaal e 62 mln, zijn hem een doorn in het oog. “Die problemen liggen nog ver boven het niveau dat als gemiddeld kan worden beschouwd voor Aegon en de sector”, aldus Shepard, die de nadruk op kostenbeheersing wil handhaven.
Aegon in China
Aegon is deze maand gestart met de verkoop van levensverzekeringen in China. Daartoe werd een jaar geleden een joint-venture opgericht met aardolie- en aardgasbedrijf CNOOC. De bedrijven investeerden samen e 27 mln in de in Shanghai gevestigde levensverzekeraar.
Aegon-topman Donald Shepard: “Een uitdagend eerste kwartaal”.

Reageer op dit artikel