nieuws

Bijsluiter in Staatsblad

Archief

Minister Zalm heeft de algemene maatregel ter invoering van de financiële bijsluiter laten publiceren in de Staatscourant.

De maatregel, aan te duiden als ‘Nadere regeling financiële bijsluiter’, stond in Staatscourant 250, van vrijdag 28 december. De regeling is per 3 januari in werking getreden, al geldt er wel een overgangsregeling. Wettelijke naleving van de regels is pas per 1 juli aanstaande verplicht.
De bijsluiter, een schriftelijk overzicht van de belangrijkste aspecten van een financieel product, geldt alleen voor ‘complexe’ producten: producten die bestaan uit een combinatie van sparen, beleggen, lenen en/of verzekeren. Het document moet “tijdig voor het sluiten van een overeenkomst kosteloos ter beschikking worden gesteld van de consument”. Instellingen die met tussenpersonen werken zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van de bijsluiter door de tussenpersoon.
Consumenten moeten op de financiële bijsluiter worden gewezen in vrijwel alle reclame- en advertentie-uitingen voor complexe financiële producten, behalve op bord- en shirtreclames. In de reclame-uitingen moet de volgende standaardtekst worden gebruikt: “Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt”.
De ‘Nadere regeling financiële bijsluiter’ schrijft diverse standaardteksten voor en geeft een opsomming van de verplichte onderwerpen in de bijsluiter, zoals: de financiële verplichtingen, de kosten, de fiscale aspecten en de situatie bij overlijden. De risico’s worden aangeduid door een tabel, waarin de afkoop- en eindwaarden worden gegeven van inleg x bij een pessimistisch rendement, een standaardrendement van 4% en een historisch rendement. De rendementen zijn bruto, de gegeven afkoop- of eindwaarden netto, dus na aftrek van alle kosten. Eventuele andere kosten (bijvoorbeeld switchkosten) worden apart vermeld.
Campagne
In april en mei staat een brede publiekscampagne gepland voor de introductie van de financiële bijsluiter. Daarbij zal de STE – dan Autoriteit Financiële Markten (AFM) geheten – worden gepresenteerd als de primair verantwoordelijke toezichthouder. Volgens een Nipo-onderzoek vinden consumenten het van belang te weten wie toezicht houdt op de aanbieder van een financieel product.
Overigens zal de herschikking van de toezichthouders voor veel personeelsleden van de drie instanties gevolgen hebben. In het nieuwe toezichtmodel gaat alle gedragstoezicht naar de nieuwe AFM en valt het solvabiliteitstoezicht onder De Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK). In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Zalm dat “de toezichthouders zich ervoor inspannen om de overgang zonder verlies van personeel en motivatie te doen verlopen”.

Reageer op dit artikel