nieuws

Bijna achtduizend tussenpersonen aangesloten bij Klachteninstituut

Archief

Bij het Klachteninstituut Verzekeringen zijn inmiddels bijna 8.000 assurantiekantoren aangesloten. Dit is het voorlopige resultaat van de mailingactie die de Stichting Implementatie Gidi in februari startte.

De 1.800 leden van de NVA en NBVA, die zich door hun lidmaatschap al aan de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (Gidi) conformeren, zijn in dit aantal van 8.000 inbegrepen.
“Bij de start van deze Gidi-actie waren er 3.000 (inclusief NVA- en NBVA-leden) kantoren aangesloten, dus het gaat goed”, zegt Gidi-woordvoerder Johan van der Schoot. Hij wil niet ingaan op de vraag hoeveel kantoren nu aan alle Gidi-vereisten (beroepsaansprakelijkheidsverzekering, aansluiting klachteninstituut en Advieswijzer) voldoen. “Begin november gaan wij de deelnemende verzekeraars informeren over de stand van zaken. Het is niet kies als wij dan al eerder met dat getal naar buiten komen.”
Tweeduizend van de aangeschreven kantoren hebben helemaal niet gereageerd op de diverse acties van de Stichting Implementatie Gidi. “Van deze kantoren weten we op dit moment niets. Niet eens of ze nog wel bestaan.”
Advieswijzer
Het moeilijkste onderdeel van de Gidi-vereisten blijkt de Advieswijzer te zijn. Zowel NVA als NBVA ontvangen alle Advieswijzers van hun leden. De Stichting Implementatie Gidi vraagt of er een Advieswijzer aanwezig is. Zij controleren niet.
“Wij hebben de Advieswijzers nog niet allemaal binnen”, laat NVA-directeur Niels Mourits weten. “Zoals altijd laten velen het op het laatste moment aankomen.” Volgens Mourits heeft pas de helft van het aantal kantoren dat aangesloten is bij het Klachteninstituut, ook de Advieswijzer klaar. “Er valt dus nog een hoop te doen. Zeker als je weet dat de Stichting Implementatie Gidi er met die 6.200 aangesloten kantoren nog lang niet is. Er moeten er nog duizenden volgen. Alhoewel we de 23.000 die ingeschreven staan in het SER-register natuurlijk niet gaan halen”, aldus Mourits.

Reageer op dit artikel