nieuws

Bijna 1,2 miljoen gezinnen hebben rechtsbijstanddekking

Archief

Vorig jaar hadden ongeveer 1,2 (1,1) miljoen huishoudens in ons land een gezinsrechtsbijstandpolis. Dit is inclusief zo’n 45.000 gezinsdekkingen op bedrijfspolissen.

Het Verbond van Verzekeraars schat het aantal bedrijfspolissen waaraan een gezinsdekking is gekoppeld op 40.000 tot 50.000. Het gaat daarbij vooral om polissen voor agrariërs. Het aantal gezinsrechtsbijstandpolissen stijgt de laatste jaren snel. In de periode 2000-2002 waren er achtereenvolgens 1 miljoen, 1,1 miljoen en 1,2 miljoen verzekerde gezinnen. In 1995 waren dat er nog slechts 580.000. De verzekeraars verwachten dat de groei nog niet voorbij is. De gezinnen vinden – als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen – een rechtsbijstandpolis steeds meer noodzakelijk. Bovendien wordt het product aantrekkelijker naarmate bij de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand de drempels worden opgehoogd en de overheidsbijdragen worden verlaagd.
De gezinsrechtsbijstandverzekeringen waren vorig jaar goed voor een totale brutopremie van e 155 (133) mln. De brutoschade bedroeg e 135 (104) mln. De claimfrequentie per honderd polissen kwam, net als in 2001, uit op dertien.
Het gemiddelde bedrag per schadeclaim steeg van e 859 naar e 957. Het resultaat na interest daalde van -6% van de premie naar -17%.
Deze cijfers wijken, vanwege latere correctie, enigszins af van die in ‘Verzekerd van Cijfers’, de jaarlijkse uitgave van het Verbond van Verzekeraars die medio augustus is verschenen.
Overige polissen
In de sector bedrijfsrechtsbijstand bedroeg de totale brutopremie e 95 (85) mln. De brutoschade daalde van e 59 naar e 54 mln. De claimfrequentie per honderd polissen daalde van 26 naar 24. Het resultaat na interest steeg van -3% van de premie naar +8 mln.
Bij motorrijtuigenrechtsbijstand, inclusief verkeersverzekering, bedroeg de totale brutopremie e 80 (74) mln en de brutoschade e 27 (22) mln. De claimfrequentie per honderd polissen kwam, net als in 2001, uit op zes. Het resultaat na interest daalde van 39% van de premie naar 28%.
In de gehele rechtsbijstandbranche steeg het brutopremie-inkomen van e 292 naar e 330. De totale brutoschade kwam uit op e 215 (185) mln. Het resultaat na interest daalde van 6% van de premie naar 1% van de premie.

Reageer op dit artikel