nieuws

Bijdrage Waarborgfonds in 2004 fors omhoog

Archief

De bijdrage aan het Waarborgfonds Motorverkeer op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gaat in 2004 fors omhoog. De hogere schadelast kan niet meer, zoals in de afgelopen jaren, worden opgevangen door onttrekkingen uit de beleggingsportefeuille.

Per gekentekend motorvoertuig moeten verzekeraars en Staat (dienstvoertuigen) e 9,40 afdragen, tegen e 7,60 voor dit jaar; dat is bijna een kwart meer. Het tarief voor niet-gekentekende motorvoertuigen stijgt naar e 1,35 (e 1). Vorig jaar ontving het Waarborgfonds e 62,5 mln aan bijdragen van verzekeraars en Staat.
De laatste keer dat de bijdrage werd verhoogd, was in 2001. In 2002 ging de bijdrage zelfs omlaag. “De laatste jaren hebben we de stijging van het aantal claims kunnen opvangen doordat de groei van het verzekerd wagenpark daarmee gelijke tred hield”, zegt directeur Nico Barendse. Het aantal claims is sinds 2000 met gemiddeld 3,7% per jaar gestegen van 56.490 tot een verwacht aantal van 64.800.
De gemiddelde schade per claim is de afgelopen periode met 6% gestegen. “Deze stijging heeft in de afgelopen jaren geen invloed gehad op ons tarief omdat het Waarborgfonds de omvang van de beleggingen heeft teruggebracht van e 26 mln ultimo 2000 naar (raming) e 13 mln ultimo 2003. Zonder deze afbouw zou het tarief voor 2003 voor gekentekende motorrijtuigen e 1 hoger zijn dan feitelijk is geheven, maar ook in 2001 en 2002 was de bijdrage dan hoger geweest”, schrijft het Waarborgfonds aan de verzekeraars. De onttrekkingen uit de beleggingsportefeuille hebben een dempende werking op het tarief gehad van ongeveer e 1,30.
Het Waarborgfonds ziet de huidige omvang van de beleggingen als minimum dat moet worden aangehouden voor onvoorziene omstandigheden. Daardoor wordt nu de verdere kostenstijging vertaald in een tariefsverhoging. “De resterende e 0,50 stijging kan worden toegerekend aan de ontwikkeling van de gemiddelde schadelast in 2004, een lichte stijging van de bedrijfskosten en een aanzienlijke daling in de beleggingsopbrengsten.” Eind december wordt het eerste voorschot op basis van de nieuwe bedragen bij de verzekeraars in rekening gebracht.

Reageer op dit artikel