nieuws

‘Bijdrage niet koppelen aan bedrijfsomvang’

Archief

Topman Bert Richaers van Nationale-Nederlanden (NN) heeft zich nog eens nadrukkelijk uitgesproken tegen de door de Autoriteit Financiële Markten geopperde gedachte om de toekomstige hoogte van de financieringsbijdrage van de onder toezicht staande instellingen te koppelen aan de hoogte van de loonsom

“Mijn inziens bestaat er geen enkele relatie tussen de omvang van een bedrijf en de relevantie van het toezicht daarop”, stelt Richaers in zijn column in de februari-editie van Nú, blad voor de intermediairrelaties van NN.

Reageer op dit artikel