nieuws

Bij pensioenbedrijf Achmea verdwijnen 230 banen

Archief

Achmea schrapt volgend jaar 230 banen bij het pensioenbedrijf. Dat is ruim 10% van het totaal van 2.000 medewerkers. Het verdwijnen van de banen is onderdeel van de bezuinigingen van e 50 mln.

Achmea verwacht dat het verdwijnen van de banen zonder gedwongen ontslagen kan plaatsvinden, maar hier wordt geen garantie voor gegeven. De pensioentak is het eerste onderdeel waarover nu concrete cijfers naar buiten komen (zie ook AM, nr. 21, pag. 1).
Bij Achmea worden meerdere bedrijfsonderdelen tegen het licht gehouden om synergievoordelen te behalen. Achmea ontkent niet dat daarbij wellicht banen zullen verdwijnen, maar verwacht dat het natuurlijk verloop van 7% daarbij zal helpen. Bij het bedrijf is ook een vacaturestop afgekondigd.
Brief
Bestuursvoorzitter Paul Overmars heeft in een brief aan het personeel laten weten dat “Achmea ondanks de beursmalaise nog steeds een sterke solvabiliteitspositie heeft”. Overmars schrijft verder dat het de “ambitie is om hetzelfde werk met minder mensen te verrichten, of liever nog meer werk met hetzelfde aantal mensen te doen”. Hij schrijft verder: “Dat neemt niet weg dat we uiteraard maatregelen hebben genomen, waarmee we anticiperen op mogelijke consequenties met betrekking tot de werkgelegenheid. In dit verband noem ik de Achmea-brede vacaturestop, het niet verlengen van tijdelijke arbeidscontracten en het Achmea Transfer Centrum. Daarmee beogen we het verlies van arbeidsplaatsen zoveel mogelijk zonder gedwongen ontslagen te laten plaatsvinden. Ook het natuurlijk verloop van circa duizend medewerkers op jaarbasis draagt aan dit uitgangspunt bij”.

Reageer op dit artikel