nieuws

Bij Interpolis rechtsbijstand: meer zaken contractueel recht

Archief

De Stichting Rechtsbijstand die voor Interpolis de rechtsbijstand verleent, heeft vorig jaar 55.000 (49.600) nieuwe schademeldingen behandeld. Het aantal zaken omtrent contractueel recht nam toe.

De stichting voert voor Interpolis de rechtsbijstand uit voor 400.000 (355.000) gezinspolissen en 50.000 (45.000) bedrijfspolissen voor rechtsbijstand. Van de 55.000 nieuwe schaden hadden er 42.000 (38.000) betrekking op gezinspolissen en 13.000 (11.600) op bedrijfspolissen. Van die 55.00 polissen ging 34% (33%) over contractueel recht, 27% (29%) over verkeersrecht, 22% (18%) over arbeidsrecht, 11% (14%) over bestuursrecht en 6% (6%) over personenschade.
De rechtsbijstandstichting heeft vorig jaar 6.311(5.837)_zaken uitbesteed. Hiervan gingen 5.478 (4.131) zaken naar het eigen netwerk van advocatenkantoren en gingen 833 (1.706) zaken naar andere advocaten en experts. De externe kosten bedroegen e 14,3 (11,9) mln. De interne kosten voor schadebehandeling kwamen uit op e 19,5 (16,5) mln. De stichting die 300 (265) medewerkers heeft, boekte een netto resultaat van e 1,9 (1,4) mln.
Interpolis had vorig jaar een brutopremie-inkomen uit rechtsbijstandpolissen van e 55 (48) mln.

Reageer op dit artikel