nieuws

Bij echtscheiding ook verzekerden informeren

Archief

Een tussenpersoon moet ook bij echtscheiding niet alleen de verzekeringnemer, maar ook de verzekerden informatie verstrekken over de verzekering. Met dit argument heeft de Raad van Toezicht een klacht ongegrond verklaard.

Een verzekeringnemer klaagde bij de Raad van Toezicht dat zijn tussenpersoon aan de advocaat van zijn ex-vrouw een overzicht van de lopende verzekeringen had gestuurd. “Ik heb geen toestemming gegeven voor het vertrekken van gegevens aan derden. Desondanks ontving ik van die advocaat een concept-convenant waarin de waarde van een levensverzekering staat vermeld. Het gevolg is, dat ik mijn ex-vrouw de helft van de waarde van de polis moet uitkeren.” Volgens de man had de tussenpersoon tevens bij Spaarbeleg het saldo van spaarrekeningen opgevraagd. Spaarbeleg heeft dit verzoek omwille van de privacy niet gehonoreerd.
De tussenpersoon kwam met een iets ander verhaal. “Ik heb nooit gegevens aan derden verstrekt. Toen de advocaat van klager en de advocaat van de vrouw gegevens opvroegen, waren zij nog gehuwd en was de vrouw begunstigde op de levenpolis. Klager heeft per fax toestemming gegeven om antwoord te geven op vragen van de advocaat van de vrouw. Ik heb de advocaat geen overzicht van lopende polissen verstrekt. Het is gebruikelijk dat ik bij een bezoek aan een klant een polisoverzicht meeneem. Bij een bezoek aan de vrouw had ik een overzicht van hun beider polissen bij me, omdat wij zouden bespreken hoe het daarmee verder moest. Na afloop van het gesprek heb ik de vrouw desgevraagd dit overzicht gegeven.”
Zorgvuldig
De Raad van Toezicht stelde dat een tussenpersoon niet alleen de belangen van de verzekeringnemer behartigt, maar ook van belanghebbende verzekerden. Hij moet dus ook verzekerden informatie verstrekken over verzekeringen. “Een zorgvuldige belangenbehartiging brengt met zich mee, dat de tussenpersoon aan zowel de verzekeringnemer als aan de belanghebbenden informatie met betrekking tot die verzekering(en) verstrekt. Dit geldt ook in het geval van een echtscheidingsprocedure. Toestemming van de verzekeringnemer is dan niet vereist.” De klacht werd ongegrond verklaard.
Raad van Toezicht, uitspraaknr. 2003/9 Le.T.

Reageer op dit artikel