nieuws

Bij De Friesland een fikse winstdaling particuliere sector

Archief

Het particuliere bedrijf van De Friesland maakte vorig jaar e 0,5 mln nettowinst. In 2000 was dat nog e 6,0 mln. Het groepsresultaat daalde door een bewust gecreëerd verlies bij het ziekenfonds van e 13,3 mln naar e -3,3 mln.

Uit voorlopige cijfers blijkt dat de particuliere verzekeringen (hoofdverzekeringen en aanvullende polissen) van De Friesland vorig jaar een break-even verzekeringstechnisch resultaat gaven. Het brutopremie-inkomen bedroeg e 74 (59,4) mln, waarvan e 43 (31,6) miljoen uit hoofdverzekeringen en e 31 (27,8) miljoen uit aanvullende ziekenfondsverzekeringen.
Het totale bedrijf, dat voorts bestaat uit een reisverzekeraar, een bemiddelingsbedrijf en een ziekenfonds had een verlies van e 3,3 miljoen (2002: winst e 13,5 mln). Het verlies is volgens topman Hans Feenstra geheel veroorzaakt door het ziekenfonds. Het verlies heeft ten eerste te maken met een stijging van 11,5% in medische kosten. Ten tweede is het verlies bewust gecreëerd door een lage nominale ziekenfondspremie vast te stellen. Dit heeft te maken met de Wet Maximering Reserves die voorschrijft dat bij een teveel aan reserves (maximaal 250% van de aanwezige solvabiliteit) geld moet terugvloeien naar de algemene ziekenfondskas. “Wij hebben er voor gekozen een deel van de reserves terug te laten vloeien naar onze verzekerden”, zegt Feenstra.

Reageer op dit artikel