nieuws

Bij Allianz Nederland in 2003 minder winst door fusiekosten

Archief

Het premie-inkomen van Allianz Nederland Groep is in de eerste helft van dit jaar met 10% gestegen ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. De nettowinst daalde met 22%.

Allianz ontstond op 3 maart van dit jaar uit een fusie van Royal Nederland en Zwolsche Algemeene. Het juridische fusietraject, dat begin dit jaar in gang was gezet, werd toen afgerond. Al eerder was begonnen met de integratie die trouwens op punten nog moet worden voltooid.
Het premie-inkomen van de nieuwe groep steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met 10% tot e 907 mln. Hiervan had e 655 mln (+14%) betrekking op het schadebedrijf en e 252 mln (0%) op het levenbedrijf.
Het resultaat voor belasting kwam uit op e 48 mln (-22%). Hieraan droegen de volgende sectoren als volgt mee: schadebedrijf e 24 mln (+3%), levenbedrijf e 18 mln (-6%), vermogensbeheer e 2 mln (-45%), overige resultaten e 4 mln (-73%). De nettowinst daalde met 22% naar e 42 mln. De daling werd mede veroorzaakt door lagere koerswinsten (2002 e 12 mln, 2001 e 20 mln) en door kosten voor de fusie. Voornamelijk omdat ook na het eerste kwartaal hiervoor nog kosten moeten worden gemaakt, kan Allianz niet aangeven welke kosten met de fusie en de integratie zijn gemoeid.
De beleggingsopbrengsten voor rekening van Allianz kwamen uit op e 2,6 (2,7) mld, voor rekening van polishouders was dit e 2,8 (2,9) mld.
Per 30 juni beschikte de groep over een positieve herwaarderingsreserve van e 57 mln (ultimo 2002: e 75 mln). De solvabiliteitsmarge van de verzekeringsdochters bedroeg 242% (ultimo 2002: 253%). Opmerkingen:

Reageer op dit artikel