nieuws

Beursoverleg over dekking terreurschade zit muurvast

Archief

De onderhandelingen tussen beursmakelaars en -verzekeraars over de dekking van terreurschade op de co-assurantiemarkt lijken muurvast te zitten. Zowel de makelaars als de grote bedrijven verwijten de verzekeraars niet mee te willen werken aan een oplossing. Aegon, dat als een van de verzekeraars de zwartepiet toegespeeld krijgt, zegt de kritiek niet te kunnen plaatsen.

Binnen de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) wordt overlegd over een oplossing voor de terreurdekking, die door verzekeraars is geschrapt na de aanslagen van 11 september vorig jaar. Dat overleg wil volgens de beursmakelaars niet vlotten. Marsh-directeur Aad Meijburg noemt de reactie van verzekeraars op de druk van de makelaars om snel met een oplossing te komen “apathisch” en VNAB-voorzitter Rolf van der Wal (AON) vindt dat de verzekeraars niet oplossingsgericht bezig zijn. Vooral Aegon zou weinig coöperatief zijn. Van der Wal verklaarde in De Volkskrant weinig vertrouwen te hebben in een volgend overleg: “Als het niet lukt, hou ik ermee op. Ik ga niet aan een dood paard trekken”.
Een voorstel van makelaarszijde om klein terrorisme tot schades van e 50 mln te dekken en groot terrorisme onverzekerd te laten, is door de verzekeraars afgeschoten. Die hebben op hun beurt het voorstel gedaan om – uitzonderingen daargelaten – terreur helemaal niet meer te verzekeren, wat door de makelaars weer niet wordt geaccepteerd.
Aegon kan de verontwaardiging bij de makelaars niet plaatsen. “De suggestie dat wij het VNAB-overleg frustreren, snap ik niet”, aldus woordvoerster Marjolein Wester. “Wij zitten niet bij dat overleg.” Naast het overleg tussen de co-assurantiepartijen over de huidige situatie vinden er gesprekken plaats tussen verzekeraars, makelaars en overheid over een oplossing voor de terreurdekking. Daarbij is ook het Verbond van Verzekeraars betrokken en enkele grote verzekeraars, waaronder Aegon. “Het overleg met de overheid loopt goed”, zegt Wester. “We verwachten voor de zomer een akkoord te bereiken.” Dat akkoord zal naar alle waarschijnlijkheid uitkomen op een beperkte terreurdekking door verzekeraars, met een eigen risico, waarbij de overheid boven een bepaald bedrag schade zal vergoeden. Pas wanneer met de overheid overeenstemming is bereikt, is een oplossing mogelijk tussen de spelers op de co-assurantiemarkt, aldus Wester.
Peanuts
Eric Bloem, voorzitter van de Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers (Narim) waarin de grootste bedrijven van ons land zijn vertegenwoordigd, zegt de passieve houding van de verzekeraars beu te zijn. Hij vindt bovendien dat er een dubbel beleid wordt gevoerd: “Individuele verzekerden en het mkb krijgen wel gewoon terreurdekking, maar grote bedrijven niet. Verder komt het voor dat we er op de beurs niet uitkomen met verzekeraars, terwijl je als bedrijf wel makkelijk een verzekering mét terreurdekking kunt sluiten als je rechtstreeks contact zoekt met een maatschappij”. Ook Van der Wal en Meijburg is dat laatste een doorn in het oog.
Wester is het ook met deze kritiek van makelaarszijde niet eens: “Voor een beperkte terreurdekking tot e 50 mln kun je bij Aegon terecht. Op de beurs geven we vooralsnog geen dekking voor terreurschade, maar de beurs is er ook voor de zwaardere risico’s. Een dekking van e 50 mln is peanuts in de co-assurantiemarkt. Ik snap niet dat de makelaars zich daardoor buitenspel gezet voelen.”
Brief
De Narim heeft het Verbond een brief gestuurd waarin de verzekeraars wordt verweten te weinig inzet te tonen om tot een oplossing te komen. “De maatschappelijke functie die de verzekeringsindustrie is gaan vervullen in de afgelopen decennia verdraagt zich niet met een simpele uitsluiting van de terreurrisico’s.” Die uitsluiting zou volgens de Narim uiteindelijk leiden tot bedrijfssluitingen of bedrijfsverplaatsingen, waarvan de gevolgen op de overheid worden afgewenteld. “De overheid zou echter niet de rol moeten overnemen van een tekortschietende verzekeringsmarkt.”
Wel ziet de Narim een rol voor de overheid in het doorbreken van de huidige impasse in het overleg. Verwezen wordt naar andere Europese landen waar de overheid het zoeken naar een oplossing actief steunt. Daarnaast krijgt ook de luchtvaart in EU-verband steun van de overheden in de vorm van een garantstelling voor ongedekte schades. “Waar de Narim-leden de uitdrukkelijke aandacht voor vragen, is dat de redelijke mogelijkheid van het kopen van een zekere terrorismedekking in eigen land niet domweg wordt geblokkeerd.”
Europese combinatie voor terreurpolis
De (her)verzekeraars Allianz, Swiss Re, Zurich Financial Services, Scor, Hannover Re en XL Capital hebben een internationale schadeverzekeraar opgericht die zich toelegt op het verzekeren van het terreurrisico.
Het in Luxemburg gevestigde bedrijf heet Special Risk Insurance and Reinsurance Luxembourg (Srir) en dekt alleen directe schade veroorzaakt door terreuraanslagen. De Franse herverzekeraar Scor heeft een belang van 9,1% in Srir, de overige partijen hebben elk een aandeel van 18,18%. Gedekt is de schade aan eigendommen als direct gevolg van terreurdaden. Srir richt zich op Europa. Bedrijfsonderbreking en aansprakelijkheid zijn niet gedekt. Om de opeenstapeling van risico’s binnen de perken te houden, is de dekking gelimiteerd tot e 275 mln binnen een straal van 600 meter van een gedekt eigendom.
De verzekeraar beschikt over een kapitaal van e 500 mln, waarmee risico’s met een totale omvang van e 5 mld gedekt kunnen worden. Srir wil vóór 1 juli operationeel zijn en gebruikt voor de verkoop van de terreurverzekering alle gangbare distributiekanalen, maar zal ook rechtstreeks gaan verzekeren, via banken en via andere (her)verzekeraars.
Swiss Re maakte vorige maand nog bekend dat de aanslagen van 11 september de verzekeraars naar schatting e 21,6 mld hebben gekost aan eigendom- en bedrijfsonderbrekingsschade en tussen de e 19 en 44 mld aan aansprakelijkheids- en levensverzekeringsschade.

Reageer op dit artikel