nieuws

Beterschap!

Archief

Spaaradvies heeft beterschap beloofd

Het verkoopbedrijf van spaarproducten aan particulieren wil af van het negatieve imago van hit-and-runkantoor. Niet de omzet, maar het advies staat voortaan voorop. De premiejager van weleer wil het braafste jongentje van de klas worden. Het toesturen van de Gidi-advieswijzer aan 275.000 klanten moet de gewenste imagoverandering benadrukken. Zonder meteen te twijfelen aan de oprechte bedoelingen van het management, roept de voorgenomen beleidswijziging de nodige vraagtekens op. Want hoe kun je een pure marketingorganisatie omturnen in een serieus adviesbedrijf zonder rigoureuze maatregelen te nemen op het gebied van vakbekwaamheid? Het verlengen van de opleidingsduur van twee naar vier weken en aansluitend een theorie- en praktijkstage van vijf maanden, zijn daarvoor niet de meest voor de hand liggende instrumenten om de huidige 160 polisverkopers-pur-sang te transformeren tot allround zwaargewichten in oudedagsvoorzieningen. Bovendien staat het zeer beperkte productenaanbod (Aegon, Spaarbeleg en Van Nierop) haaks op de ambitieuze doelstellingen van het management. Afgaande op de dagelijkse realiteit lijkt de aangekondigde imagoverandering meer te zijn ingegeven door forse financiële tegenvallers die Spaaradvies, en overigens andere gespecialiseerde levenkantoren, na de introductie van het nieuwe fiscale regime hebben moeten incasseren. Het roer moet domweg om wil de Aegon-dochter niet het voorbeeld volgen van omgevallen hard-sellers als Aetax, Breggeman, FRA, Noorderkroon en PensioenPartners. In dat verband had Spaaradvies er beter aan gedaan om in elk geval de besmette handelsnaam te veranderen, ook al is daar zwaar in geïnvesteerd. Dat het management op zijn minst daaraan gedacht moet hebben, bewijst de uitspraak van directeur Sjoerd Laarberg als hij zegt: “SpaarAdvies zal extra zijn best moeten doen vanwege de negatieve naam van het bedrijf in het verleden.” In dat licht kun je niet louter volstaan met het sturen van een advieswijzer aan je duizenden klanten. De conclusie moet daarom niet anders luiden dan dat Spaaradvies louter de scherpe kantjes van haar voorheen harde verkoopbeleid heeft afgevijld, maar verder zal het marketingbedrijf zijn identiteit niet verloochenen. Een recente publicatie in het tijdschrift Panorama is daarvoor een indicatie. Zelfs ontdaan van alle sensationele uitingen blijven enkele feiten daarin overeind: nog niet alle rotte plekken van de appel zijn verwijderd en het behalen van hoge productiecijfers prevaleert nog altijd boven het geven van een deskundig kwaliteitsadvies. In welke mate de laatste prioriteitstelling alsnog verlegd gaat worden, zal vanzelf blijken uit de hoogte van het percentage ‘onnatuurlijk verval’ in de komende jaren. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel