nieuws

Betere resultaten voor NBVA-kantoren

Archief

Het bedrijfsresultaat van een gemiddeld NBVA-kantoor is vorig jaar met ruim 16% toegenomen tot e 63.400. Vooral de bemiddeling in schadeverzekeringen, goed voor ruim 60% van alle inkomsten, zorgde voor een impuls.

De verdiende provisie uit schadepolissen steeg met een kleine 10% tot e 284.600. Uit levensverzekeringen haalde een gemiddeld NBVA-kantoor vorig jaar een provisie-inkomen van e 97.400, een stijging van 5,2%. Hypotheken (+13,4% tot e 26.300), Sparen (+8,3% tot e 10.400) en Overige activiteiten (-22% tot e 2.500) zorgden voor de andere inkomsten.
Daartegenover stond een kostenstijging van 7,2% tot e 392.200. De personeelskosten, die 56% vormen van alle kosten, daalden met 0,8%. Onder de streep leidt dat (bruto) tot een bedrijfsresultaat van e 63.400. Een plus van 16%, na een forse daling van -29% in 2000 toen zowel de inkomsten uit levensverzekeringen als uit hypotheken flink waren afgenomen.
De cijfers zijn gebaseerd op getallen van 71 NBVA-leden die voor het derde achtereenvolgende jaar meedoen aan het bedrijfsvergelijkende onderzoek. De NBVA telt ruim achthonderd leden. Gemiddeld hebben zij 5,9 personen (in fte) in dienst (+6,1%).

Reageer op dit artikel