nieuws

Betere resultaten bij zorgverzekeraar CZ

Archief

Bij zorgverzekeraar CZ is het aantal particulier verzekerden vorig jaar met 8% gegroeid naar 548.700. Het totaal aantal verzekerden steeg met 3,8%. Ook de resultaten stegen.

Het aantal ziekenfondsverzekerden bij CZ nam in 2001 met 2% toe tot 1.293.000. Het aantal aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen nam met eveneens 2% toe tot 1.228.000.
CZ had vorig jaar een groepsomzet van e 2,2 (2,0) mld. Bij de particuliere hoofdverzekeringen kwam het inkomen uit op e 446 (393) mln, het technisch resultaat op e -18 (-20) mln en het nettoresultaat op e 52 (50) mln.
Het eigen vermogen van het particuliere bedrijf bedroeg e 692 (677) mln.
Uit aanvullende verzekeringen had CZ een inkomen van e 92 (81) mln. Het technisch resultaat bedroeg e -20 (-32) mln en het nettoresultaat e 14 (5) mln. Het betreffende eigen vermogen bedroeg e 367 (370) mln.
In de ziekenfondssector kwam de omzet uit op e 1,6 (1,5) mld. Het technisch resultaat bedroeg e 13 (44) mln. In verband met het wegwerken van de wachtlijsten had CZ gerekend op een technisch resultaat van nul. Het resultaat viel mee doordat de ziekenhuiskosten minder hard stegen dan was verwacht.
Het nettoresultaat in de ziekenfondssector bedroeg e 31 (61) mln. De beleggingsopbrengsten van de groep kwamen uit op e 122 (124) mln, een resultaat waarmee CZ zegt zeer tevreden te zijn.
Het nettogroepsinkomen kwam uit op e 97 mln (115 mln). De groep had in 2001 een eigen vermogen van e 1,4 (1,3) mld, hetgeen neerkomt op 63% (68%) van de premies en bijdragen. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel