nieuws

Betere resultaten bij Nuts

Archief

Nuts, het ziekenfonds voor Delta Lloyd en Ohra, had vorig jaar een technisch resultaat van e 0,1 (-0,9) mln en een nettoresultaat van e 3,3 (0,3) mln.

De omzet van Nuts bedroeg e 543,9 (531,7) mln. Het ging hierbij onder meer om e 55,3 (71,1) mln in verband met de nominale ziekenfondspremie. Nuts had voor 2000 deze premie vastgesteld op e 14,41 (e 18,04) per maand per verzekerde. De omzet werd voorts gevormd door e 488,6 (460,7) mln aan bijdragen uit de algemene ziekenfondskas en de AWBZ-kas.
Schade en voorzieningen kwamen uit op e 515,9 (506,0) waarvan e 505,1 (495,1) mln in verband met ziekenfondsdekkingen en de rest in verband met de AWBZ.
Nuts had eind 2000 een bedrag aan vrije reserves opgebouwd van e 10,8 mln en een totaal aan reserves van e 16,7 mln.
Nuts heeft 332.613 ziekenfondsverzekerden. Van hen heeft 81,3% een (particuliere) aanvullende verzekering bij Delta Lloyd of bij Ohra.

Reageer op dit artikel