nieuws

Bestuurswijziging binnen BCE

Archief

Hans de Hoog en Dik de Jongh zijn afgetreden als bestuurslid bij de Stichting BCE Calamiteiten en Projecten. De Hoog was in april al afgetreden als BCE-bestuurslid.

De vrijgekomen plaatsen in het stichtingsbestuur worden opgevuld door BCE-voorzitter Henk Grootkerk en Pim Polak Schoute. “De Hoog was al eerder vertrokken uit het bestuur. De Jongh vond het tijd om plaats te maken voor anderen”, zo licht Ad Westerhof toe.
Westerhof is voorzitter van de stichting Calamiteiten en Projecten, die na de Bijlmerramp is opgericht om de werkzaamheden bij rampen en calamiteiten beter te laten verlopen. “De samenwerking tussen experts en verzekeraars bleek namelijk niet vlekkeloos te verlopen. We doen in feite niets anders dan het organiseren van de schade-expertise en -registratie. Tevens kunnen we hierdoor de geldstromen binnen het BCE beter gescheiden houden.”
De stichting wordt alleen bij rampen ingeschakeld. “Daarbij putten we uit de reserves van het BCE en kunnen ook andere experts worden ingezet. Het betekent overigens niet dat we nu niets doen”, zegt Westerhof. “Zo zijn we nog steeds bezig met de afwikkeling van de vuurwerkramp in Enschede.”

Reageer op dit artikel