nieuws

Beste resultaat ooit voor Unigarant

Archief

Volgens de voorlopige jaarcijfers behaalt Unigarant het beste jaarresultaat ooit. “En met het oog op de economische omstandigheden zijn we daar bijzonder trots op”, juicht directeur Rob Kamphuis.

Kamphuis verwacht op een brutopremieomzet van e 250 mln uit te komen; Unigarant sluit omstreeks 50% voor rekening van de eigen verzekeraar UVM. De omzet stijgt met zo’n 12% ten opzichte van 2002, toen al een omzetgroei van 22% werd gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat stijgt naar verwachting met 12% tot e 11 mln. Na toerekening van beleggingsopbrengsten valt het resultaat voor belastingen zelfs 27% hoger uit, denkt Kamphuis.
Volgens hem realiseerde Unigarant vorig jaar “bovengemiddelde groei” in doorlopende reis-, watersport-, caravan- en autoverzekeringen. “Ondergemiddeld” waren de ontwikkelingen in kortlopende reisverzekeringen en polissen voor fietsen en bromfietsen. “Dat laatste ligt vooral aan de lage verkoopcijfers van deze voertuigen.”
Pakket
Een aparte vermelding heeft Kamphuis voor de pakketverzekering ’t Huis Pakket, die in de zomer van 2002 werd gelanceerd. Anderhalf jaar later heeft Unigarant al 25.000 pakketpolissen in de boeken staan. Onderdelen van het pakket zijn: woonhuis, inboedel, avp, ongevallen en rechtsbijstand. Bij vier of meer polissen geldt een premiekorting van 10%. Unigarant wil de pakketverzekering gaan uitbreiden. “Er vindt onderzoek plaats naar onder meer auto-, motor- en caravanverzekeringen”, aldus Kamphuis.
De ANWB-dochter werkt verder hard aan de openstelling van de eigen administratie. De bijna achthonderd tussenpersonen waarmee de maatschappij werkt, kunnen sinds kort via extranet SalesGarant inzage krijgen in de polissen van hun klanten. Dit jaar wil Unigarant de mogelijkheden van het extranet uitbreiden met inzage in het schadedossier, polismutaties en aangifte van schades.

Reageer op dit artikel