nieuws

Besmetting hepatitis b-virus in aov-dekking Movir en Interpolis

Archief

Aov-verzekeraar Movir gaat (semi)medici bij een besmetting met het hepatitis b-virus de reguliere arbeidsongeschiktheidsdekking bieden. Interpolis gaat een beperkte dekking geven. De Amersfoortse zegt in voorkomende gevallen te handelen als bij arbeidsongeschiktheid.

Doordat het hepatitis B-virus (onder meer) wordt overgedragen door bloedcontact, lopen artsen het risico besmet te raken. Een vaccinatie is mogelijk, maar veel medisch specialisten doen dat liever niet. Vaccinatie gaat namelijk gepaard met een bloedonderzoek en als hieruit blijkt dat zij drager zijn van het virus (hetgeen mogelijk is zonder dat zij ziek zijn) mogen ze bij een bepaalde besmettingsgraad hun beroep niet meer uitoefenen. Het inkomensverlies dat zij hierdoor leiden is momenteel niet gedekt op de aov’s. Dat komt omdat het ‘dragerschap’ volgens de polisvoorwaarden geen ziekte of aandoening is. Marktleider Movir was hierover, via het Verbond van Verzekeraars, al geruime tijd in gesprek met de Orde van Medische Specialisten. Daarbij ging het onder meer om de vraag of dit probleem via de aov of op een andere manier moest worden opgelost. Movir heeft nu besloten, dat wanneer een medicus zijn beroep niet meer mag uitoefenen omdat hij besmet is met het hepatitis B-virus, de verzekeraar handelt alsof het geheel volgens de polisvoorwaarden gaat om een ziekte en daaruit volgende arbeidsongeschiktheid.
De extra dekking geldt voor bestaande en nieuwe polissen en heeft voornamelijk betrekking op de vele mantelcontracten die Movir met organisaties van (semi)medici heeft. Bij deze contracten geldt als arbeidsongeschiktheidscriterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’. “Bij verzekeringen voor medici in loondienst speelt dit probleem niet”, zegt Movir. “Dat zijn WAO-volgende polissen. De medicus die op grond van zijn besmetting met zijn werk moet stoppen, heeft recht op een WAO-uitkering.”
Movir heeft vorige week het intermediair en alle verzekerden in de medische beroepsgroepen op de hoogte gesteld van de nieuwe dekking. Dat was een dag nadat Interpolis meedeelde een tijdelijke dekking te gaan geven. Movir zegt van plan te zijn geweest na de zomer met de nieuwe dekking te komen. “Door het bericht van Interpolis hebben wij versneld gereageerd.”
De Amersfoortse
“Bij ons speelt dit probleem niet of nauwelijks, omdat wij weinig medici in de boeken hebben”, zegt inkomensverzekeraar De Amersfoortse desgevraagd. “Maar als een medicus die drager is zijn beroep niet meer mag uitoefenen, zullen wij dit beschouwen als arbeidsongeschiktheid. Uiteraard met behoud van restcapaciteit zoals bij ons gebruikelijk.” De Amersfoortse vindt zijn zienswijze dermate logisch dat verzekerden en intermediair daar geen bericht van zullen krijgen.
Interpolis
“Wij willen voor (semi)medici de drempel voor vaccinatie wegnemen”, stelt Interpolis. Medici die nog niet zijn gevaccineerd en die een aov sluiten, krijgen maximaal twee jaar hun verzekerde inkomen uitgekeerd als bij bloedonderzoek blijkt dat zij drager zijn van het hepatitis B-virus en daardoor hun beroep niet meer mogen uitoefenen. Gedurende de uitkeringstijd begeleidt Interpolis de medicus (ook bij ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’) naar ander werk. Nieuwe verzekerden krijgen genoemde dekking, mits zij zich binnen drie maanden na het sluiten van de polis laten vaccineren. Medici die bij het afsluiten van de verzekering al zijn gevaccineerd en die later toch besmet blijken, hebben volledig recht op uitkering.
Een medicus loopt het risico om via bloedcontact besmet te raken met het hepatitis-B.

Reageer op dit artikel