nieuws

Beroepscommissie buigt zich vaker over vergoeding privéklinieken

Archief

Van de 158 (150) klachten die vorig jaar binnenkwamen bij de Beroepscommissie WTZ, gingen er 112 (101) over vergoedingen. Meer dan in het verleden was de inzet hierbij de vergoeding voor een behandeling in een privékliniek.

Normaliter daalt het aantal klachten bij de Beroepscommissie, het klachteninstituut voor standaard(pakket)polissen. De verzekeraars weten immers door de jurisprudentie steeds beter hoe zij in bepaalde situaties moeten handelen. Het is niet uitgesloten, dat de komende jaren het klachtenaantal iets zal stijgen. Binnenkort wordt namelijk een wetsvoorstel van kracht waardoor niet uitsluitend mensen die in Nederland wonen, recht hebben op een standaardpakketpolis, maar ook (uiteraard onder condities) mensen in die zich in bepaalde Europese landen vestigen. De wet krijgt een terugwerkende kracht van 22 oktober 2001.
Van de in totaal 158 (150) klachten werd de meerderheid afgehandeld binnen het ‘voorportaal’, dat wil zeggen door het secretariaat dat een bemiddelende rol speelt. Het ging hierbij om 68 (59) klachten, waarvan er 48 (41) gunstig en 20 (18) ongunstig voor de klagers uitpakten.
De commissie bleek in 24 (26) klachten niet bevoegd tot een uitspraak, omdat het om een ziekenfonds- of maatschappijpolis ging, en er werden 2 (3) klachten niet behandeld, omdat het conflict onduidelijk was. Voorts bleven er 46 (43) klachten over voor het volgende jaar.
Het college deed in 18 (19) van de binnengekomen klachten een bindende uitspraak. Hiervan waren er 8 (8) gegrond en 10 (11) ongegrond. Tezamen met klachten uit vorige jaren – waarvan in het jaarverslag nooit verantwoording wordt afgelegd – deed de Beroepscommissie 36 uitspraken.
Reden van de klacht
Van de 158 (150) binnengekomen klachten gingen er 112 (101) over vergoedingen. “Meer dan in het verleden was de inzet een behandeling in een privékliniek”, schrijft de Beroepscommissie. Bij behandeling in een privékliniek worden de honoraria in de regel wel vergoed, maar de bijkomende kosten niet. In het jaarverslag staat niet hoeveel klachten over dit onderwerp gingen.
Voorts gingen 19 (27) klachten over acceptatie, 14 (15) over premie, 7 (0) over beëindiging, 1 (0) over eigen risico, 1 (4) over de handelwijze van de verzekeraar en 4 (3) over overige kwesties.

Reageer op dit artikel