nieuws

Beleggingssite van Fundix (ING) en Aefin (SNS)

Archief

Fondsaanbieder Fundix (ING) is samen met Aefin Financiële Diensten (SNS Reaal) een beleggingssite begonnen.

De site www.aefund.nl biedt via internet en één centrale rekening toegang tot ruim achthonderd beleggingsfondsen. De belegger kan rendement- en risicoanalyses uitvoeren en informatie verkrijgen over de fondsen, de gekozen strategie, het koersverloop en de portefeuilleopbouw. De aan- en verkoopkosten bedragen 0,35%. Het intermediair heeft online inzage in de portefeuilles van klanten.
Voor fondsaanbieder Fundix is de samenwerking met Aefin – via Xtensive Franchising onderdeel van SNS Reaal – de eerste externe distributie-overeenkomst. Tot medio 2003 kan alleen via tussenpersonen van Aefin toegang verkregen worden tot Aefund. Momenteel zijn daarop twintig van de driehonderd Aefin-intermediairs aangesloten.

Reageer op dit artikel