nieuws

Beleggingsrendement van pensioenfondsen negatief

Archief

Het gemiddelde rendement van de Nederlandse pensioenfondsen is vorig jaar negatief uitgevallen: -2,8%. Vooral het aandelenrendement (-14,7%) drukte het totale cijfer.

Over het jaar 2000 was het gemiddelde beleggingsresultaat van tweehonderd Nederlandse pensioenfondsen al laag uitgekomen: 2,6%, toen al het slechtste resultaat in zes jaar. Toch zien de rendementen er op lange termijn nog goed uit: het 5-jaarsgemiddelde is 8,6% en het 10-jaarsgemiddelde zelfs 10,0%.
De rendementen zijn zodanig dat vooralsnog geen enkel pensioenfonds onder de maat presteert en dus aan werkgevers een reden geeft om het fonds te verlaten.
Belang aandelen
Ondanks de negatieve beleggingsresultaten in aandelen namen de portefeuilles zakelijke waarden toe. Het gemiddelde belang in aandelen steeg naar 44%, na in 2000 juist te zijn teruggezakt van 47% naar 41%. Het rendement op aandelen bedroeg -14,7%, tegen -5,2% het jaar ervoor. Het 10-jaarsgemiddelde op aandelen is overigens nog altijd 13,7% positief. De categorieën vastrentende waarde rendeerden vorig jaar 6,5% (7,8%) en onroerend goed 11,7% (18,9%).
In onderstaande tabel staan de rendementen van de grotere pensioenfondsen (meer dan e 10 mld belegd vermogen) en de ondernemingspensioenfondsen van financiële instellingen. Bovenaan staat het best presterende fonds over vijf jaar en onderaan het slechts presterende. Pensioenfonds belegd vermogen rendement 2001 5-jaarsrendement (in e mld) Billiton bedrijven 0,4 -6,4% 13,0% Shell 12,2 -4,9% 9,7% PGGM 49,1 -6,0% 10,9% Philips 14,7 -5,7% 8,8% Bouwnijverheid 15,0 1,2% 10,3% ING Groep 6,2 -0,7% 9,2% Artsen 10,3 -5,2% 9,0% ABN Amro 5,4 -4,1% 8,5% Rabobank 4,5 -5,5% 8,6% Metaalindustrie 12,6 -1,9% 8,2% Metaal en techn. bedrijven 17,5 -3,8% 7,4% ABP 147,3 -0,7% 7,3% Baan 0,1 -8,2% 5,8%

Reageer op dit artikel