nieuws

Beleggingspolis

Archief

De stelling van directeur Pieter Loyson van Onderlinge ‘s-Gravenhage dat de beleggingsverzekering ten dode is opgeschreven, lijkt boud en ‘kort door de bocht’

Na enig nadenken zou men zijn ontboezeming kunnen afdoen als ‘preken voor eigen parochie’. Van een traditionele levensverzekeraar kan moeilijk een pleidooi ten faveure van de beleggingspolis worden verwacht. Een direct-writer steekt toch ook niet de loftrompet op het intermediair? Toch zou het al te makkelijk zijn om Loyson dan maar niet serieus te nemen. Zijn uitspraken zijn niet impulsief geuit. Al eerder, bij de presentatie van de jaarcijfers van zijn maatschappij over 1999, had hij een ‘revival’ voorspeld van het garantieproduct ten koste van de beleggingsverzekering. De feiten lijken in zijn voordeel te spreken. Uit de kwartaalcijfers van levensverzekeraars en uit de jongste CBS-overzichten blijkt een grotere belangstelling voor garantieproducten, met name voor kortlopende polissen. Niet onlogisch gegeven de forse klappen die beursfondsen het laatste jaar hebben opgelopen en het instorten van de (oversluit)markt voor hypotheken. Immers, de beleggingspolis dankte haar pijlsnel opgebouwde populariteit aan de torenhoge beurskoersen en aan de hausse in hypotheekoversluitingen waarbij met de vrijkomende overwaarde van huizen massaal werd gespeculeerd. Valt er dan niets af te dingen op de beweringen van Loyson? Natuurlijk wel! Enerzijds zijn beleggingspolissen erg lucratief voor verzekeraars, omdat er nauwelijks risico wordt gelopen en dus minimale reserveringen nodig zijn. Afnemende winstmarges door grotere concurrentie op kosten onder druk van toenemend consumentisme, zullen dat niet veranderen. Anderzijds vergen de traditionele garantieverzekeringen beduidend hogere voorzieningen die uit teruglopende winsten moeten worden gefinancierd. Bovendien staat nog te bezien of alleen topverzekeraars beleggingspolissen kunnen blijven voeren. Kleine(re) verzekeraars maken minder kosten en kunnen hun vermogensbeheer makkelijker uitbesteden aan professionele partijen. Uit CBS-cijfers blijkt verder dat vooral uitgestelde unit-linked lijfrentepolissen minder in trek zijn, maar dat neemt niet weg dat hun marktaandeel nog altijd groter is dan dat van guldenspolissen. Een andere tegenwerping is dat in ons voorland, de VS en Groot-Brittannië, de beleggingspolis nog lang niet op haar retour is. Alles overwegend, moet de conclusie zijn dat het stormachtige succes van de beleggingspolis toegeschreven moet worden aan de hoogconjunctuur in recente jaren. Nu de economische groei minder is en parallel daaraan beurskoersen inzakken, tekent zich een nieuw evenwicht af in de levenmarkt. Daarmee is een aanstaand overlijden van de beleggingspolis, zoals Loyson meent, niet vastgesteld. Die conclusie van hem is meer een wensdroom dan realiteit. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel