nieuws

Belangstelling voor pro-lifeverzekering neemt toe

Archief

De belangstelling voor pro-lifeverzekeringen neemt toe, zeggen DVZ en Pro Life. Deze zorgverzekeraars zijn voorstander van een experiment met afwijkende ziekenfondspakketten. Dat zou hun de kans bieden om, net als bij de particuliere polissen, hun levenbeschouwing goed te laten doorklinken.

De pro-lifeverzekeraars richten zich op mensen die, al dan niet vanuit een christelijke overtuiging, afwijzend staan tegenover niet-levensbedreigende medische behandelingen, zoals abortus, euthanasie en geslachtsveranderende operaties. “De doelgroep schatten wij op zo’n 1,5 miljoen verzekerden”, zegt Jaap van der Meij, directeur van DVZ dat behoort tot het Achmea-onderdeel Zilveren Kruis. Zijn stelling wordt bevestigd door Peter van Duren, manager ad-interim van Pro Life (Agis). Beide verzekeraars hebben nog slechts een klein deel van hun doelgroep in huis. DVZ heeft zestienduizend verzekerden, onder wie tweeduizend ziekenfondsverzekerden. Pro Life heeft er 15.500 onder wie achtduizend ziekenfondsverzekerden.
DVZ werkt nu landelijk, maar is van oorsprong een verzekeraar van christelijke signatuur voor de regio Katwijk/Rijnsburg. Pas sinds drie jaar voert de verzekeraar een speciale pro-lifepolis, de Keuzepolis waarop inmiddels de helft van de verzekerden is verzekerd. Sinds eind 1999 biedt DVZ ook een ziekenfondspolis aan van Groene Land Achmea met een aanvullende DVZ-polis volgens het Keuzepolis-model.
Pro Life werd jaren geleden in samenwerking met aanhangers van de pro-lifegedachte opgericht door UAP (AXA) en behoort sinds het begin van dit jaar tot Agis. In 2000 was het Pro-Lifeziekenfonds, dat in 1994 werd opgericht, al overgedragen aan Agis. Beide verzekeraars nemen een hernieuwde belangstelling waar voor de pro-lifeverzekering. Bij DVZ heeft is dat duidelijk te zien aan de groei van het aantal verzekerden: er zijn er 3.500 meer dan vorig jaar. Pro Life heeft er ongeveer vijfhonderd meer.
Onderzoek
In een onderzoek onder orthodox-protestanten is naar voren gekomen dat ruim de helft van de ondervraagden er wel voor voelt om over te stappen op een pro-lifeverzekering. Driekwart van de ondervraagden wil daar zelfs e 11 per maand extra voor betalen. Van der Meij schat deze doelgroep op 850.000 mensen. Hoewel de groep niet groot is, ziet Van Duren de uitslag als een bewijs “dat de pro-lifeverzekering aan een tweede jeugd bezig is”.
DVZ en Pro Life schrijven de toegenomen belangstelling ook toe aan het feit ze zich steeds meer – zij het bescheiden – binnen de doelgroepen profileren. Van der Meij: “DVZ wil zich steeds meer gaan richten op die grotere doelgroep van 1,5 miljoen. Hoe we dat gaan doen weten we nog niet. Het zal in ieder geval low profile zijn.”
Pro Life werkt met een kerngroep van zo’n twintig tussenpersonen. Van Duren ziet hier een van de sleutels tot verbreding. “Voorts profileren wij ons op verschillende manieren bij zorgprojecten waar de principiële levensbeschouwing aan de orde is.”
Polisdifferentiatie
Omdat de ziekenfondspakketten wettelijk zijn vastgesteld, kunnen de verzekeraars de pro-lifegedachte daarin niet tot uitdrukking brengen. DVZ en Pro Life zijn daarom blij met het advies van het CVZ, het College voor Zorgverzekeringen, aan minister Borst om – vooruitlopend op een nieuw zorgverzekeringsstelsel – te experimenteren met afwijkende ziekenfondspakketten. Mocht Borst het advies van het CVZ opvolgen, dan stellen de pro-lifeverzekeraars zich beschikbaar voor het experiment.
De pro-lifegedachte komt wel tot uitdrukking in de aanvullende ziekenfondsdekking. “We contracteren zoveel mogelijk zorg die aansluit bij de levensvisie”, zegt Van Duren. “Zoals zorg in verpleeghuizen waar op de gewenste manier wordt omgegaan met palliatieve zorg.”
De mogelijkheid van speciale pro-lifeziekenfondspakketten zal vandaag (12 april) ter sprake komen tijdens ‘Kiezen met Zorg’, een symposium (onder leiding van Andries Knevel) over keuzevrijheid in het zorgstelsel. Het symposium wordt gehouden door de werkgroep ‘Kiezen met zorg’, waarin behalve DVZ en Pro Life zes christelijke maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de gezondheidszorg. De werkgroep was de opdrachtgever van genoemd onderzoek onder orthodox-protestanten. Op het symposium zal dit onderzoek worden gepresenteerd.

Reageer op dit artikel