nieuws

Belangstelling voor branchecursussen neemt af

Archief

De belangstelling voor de regionale brancheopleidingen, die vooral door medewerkers van verzekeraars worden gevolgd, is verder teruggelopen. Dat zegt Nibe-SVV. De branchecursus Transportverzekering en de speciaal voor transportverzekeraars ontwikkelde opleiding ‘De wegvervoerder’ zijn bij gebrek aan belangstelling zelfs geannuleerd.

De ontwikkeling dat medewerkers van verzekeraars eerder en vaker volstaan met een algemene assurantieopleiding en zich minder richten op de zwaardere branchespecifieke opleidingen doet zich al enkele jaren voor, zo zegt het instituut.
“Binnen deze categorie doen de brancheopleiding Varia en de opleiding Motorrijtuigenverzekering en Schadebehandeling het nog redelijk goed. Deze worden in zeven plaatsen in het land gehouden. De overige brancheopleidingen zijn in de meeste gevallen op één tot drie plaatsen in het land te volgen.”
Volgens het instituut werpt de beslissing om de administratie te centraliseren op het hoofdkantoor zijn vruchten af. “Doordat per cursusgroep eerder en beter inzicht ontstond in het aantal ingeschreven cursisten kon vaker worden voorkomen dat cursisten moesten worden teleurgesteld, hetzij omdat een cursus bij gebrek aan belangstelling moest worden geannuleerd, hetzij omdat een cursusgroep al was volgeboekt. Samenvoeging van cursusgroepen enerzijds en tijdige verwijzing van cursisten naar cursusgroepen in andere plaatsen anderzijds hebben naast een betere dienstverlening aan de cursist ook geleid tot een toename van de gemiddelde groepsgrootte van twaalf naar zeventien cursisten.”
Het opleidingsinstituut constateert verder een lichte stijging in de belangstelling voor mondelinge cursussen. In het najaar hield Nibe-SVV bijna 200 (197) mondelinge assurantiecursussen voor bijna 3.400 (3.359) cursisten. “Ten opzichte van het najaar 2000 betekent dit een lichte stijging van het totaal aantal cursisten dat een mondelinge opleiding in de regio volgt. Deze cijfers steken gunstig af tegen de gesignaleerde trend dat landelijke belangstelling voor opleidingen in het verzekeringsbedrijf afneemt.”
Van de intermediairopleidingen blijft de Assurantie B-opleiding het meest gevraagd in het mondelinge onderwijs. Ook Assurantie A, Pensioenpraktijk, en Gevolmachtigd Agent mogen zich in een goede belangstelling verheugen, stelt Nibe-SVV. Verder constateert het instituut een toegenomen belangstelling voor repetitiecursussen en examentrainingen.

Reageer op dit artikel