nieuws

‘Belangenorganisaties moeten inbreng hebben bij samenwerkingsovereenkomst’

Archief

‘Belangenorganisaties moeten inbreng hebben bij samenwerkingsovereenkomst’

Ruim tweederde van het intermediair aangesloten bij Dutch Insurance Network (DIN) verwacht dat de eigen organisatie dan wel NVA en NBVA een rol moet spelen bij het opstellen van betrouwbare samenwerkingsovereenkomsten met verzekeraars. Een kwart rekent daarbij zelfs op een standaardmodel.
Dit is een van de conclusies uit een enquête van DIN onder 350 aangesloten assurantiekantoren. Driekwart van deze kantoren heeft twee tot tien medewerkers, is actief in zowel schade- als levensverzekeringen en is niet aangesloten bij een standsorganisatie.
Minder opvallend is dat niet meer dan 8% zegt voldoende kennis in huis te hebben om eigen samenwerkingsovereenkomsten te kunnen opstellen. Voor Arag-manager Rob van Rooij (Marketing en verkoop) niet onlogisch. “Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst heeft juridische complicaties, zo veel zelfs dat juristen er niet altijd overheen zien. Het zou daarom goed zijn als DIN, NBVA en aansprakelijkheidsverzekeraars gezamenlijk een ‘goedkeuringsstempel’ ontwikkelen, zodat tussenpersonen precies weten welke overeenkomst zij kunnen tekenen en welke niet.”
Van de aanwezige verzekeraars (Arag, De Goudse, Yarden en Zurich) was er niet één die de samenwerkingsovereenkomst aan het intermediair wil opleggen. “Wij zijn nog bezig met het opstellen van de tekst, waarbij we zeker zullen overleggen met NVA en NBVA”, zei Frank van der Starre van Zurich. Koos Vermeulen (Yarden) en Hans van der Meulen (De Goudse) konden zich voorstellen dat tussenpersonen een ‘dictaat’ van verzekeraars niet willen ondertekenen. “Dat is toch stom. Je gaat toch het intermediair niet tegen de haren instrijken”, verwoordde Van der Meulen hun gevoelens.
Provisie
De overstap van afsluitprovisie naar doorlopende provisie is voor de helft van het geënquêteerde DIN-intermediair deels of volledig doorgevoerd. Verder geeft 27% aan midden in het afwegingsproces te zitten en wijst 12% dit idee vooralsnog van de hand.
De overstap van afsluit- naar doorlopende provisie heeft bij 39% van de geënquêteerde kantoren geen gevolgen voor de beloning (provisie) van de buitendienst. Voor andere kantoren is deze ontwikkeling wel aanleiding om hun accountmanagers volgens een andere (provisie)structuur te gaan belonen (29%); de overige kantoren (32%) laten zich daarover nog niet uit. Bijna 40% overweegt niet de overstap te maken uit vrees voor fiscale consequenties (23%) of de noodzaak van reservering (14%).
Gidi en toezicht
De komst van de Financiële Bijsluiter (1 juli 2003) en de Advieswijzer (1 januari 2003) zal leiden tot meer aansprakelijkheid van het intermediair en toenemende claimbewustheid bij de consument, is de algemene verwachting.
Van het geënquêteerde DIN-intermediair kondigt 28% aan over te zullen gaan op de vorming van klantendossiers waarin alle correspondentie wordt verzameld, 27% besluit ‘voorzichtiger’ te gaan werken en 26% wil meer gaan letten op de wijze van advisering.
Van het aankomende (gedrags)toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op intermediair en maatschappijen verwacht de meerderheid van de DIN-kantoren geen consequenties. Bijna tweederde (64%) voorspelt dat het gedragstoezicht geen veranderingen brengt voor zijn kantoor; 14% houdt rekening met strengere opleidingseisen en 18% kijkt de kat nog even uit de boom. KADER
Nieuwe applicatie voor uitdiepen portefeuille
Dutch Insurance Network lanceert in september – in samenwerking met marketinggoeroe Jay Curry – de software-applicatie ‘Klanten Piramide Maker’, een marketinghulpmiddel voor het uitdiepen van de assurantieportefeuille. Er vanuit gaande dat de gemiddelde particulier zeven tot acht polissen heeft lopen, laten veel kantoren relatief makkelijke omzet liggen. “Uw gemiddelde polisdichtheid is nu 3,1. Dat betekent dat u op een goudberg zit”, zei algemeen directeur Joep van den Eijkel. Hij rekende voor dat 80% van de klanten voor maar 20% van de omzet zorgt die bovendien verlieslatend (-30%) is. Met behulp van de nieuwe applicatie kan het intermediair de ‘latente productie’ aanboren en daarmee de huidige omzet fors vergroten, aldus Van den Eijkel.

Reageer op dit artikel