nieuws

Belang Leger des Heils in verzekeraar Ansvar

Archief

De verzekeraar Ansvar heeft haar eigen vermogen kunnen versterken dankzij een kapitaalsinjectie van haar aandeelhouder Stichting Alcoholvrije Bedrijven. Ook is het Leger des Heils als tweede aandeelhouder toegetreden.

De versterking van het eigen vermogen was nodig om Ansvar (veertien medewerkers) in staat te stellen “de ingezette weg tot verbetering van het technische resultaat te continueren”, stelt de directie in een toelichting op de jaarresultaten. De nieuwe aandeelhouder, Het Leger des Heils, zal voor e 200.000 deelnemen in het aandelenkapitaal waarvan e 75.000 is volgestort, aldus de directie.
De maatschappij zegt haar loondienst te hebben uitgebreid en ook actiever te gaan samenwerken met een selecte groep tussenpersonen.
Ansvar boekte vorig jaar verlies als gevolg van onder meer negatieve beleggingsresultaten. Het nettoresultaat bedroeg e 338.138 (-308335). De brutopremie groeide naar e 3,8 (3,4) mln, afkomstig van 11.372 (11.271) polissen. De grootste branches zijn: Motorrijtuigen met een premievolume van e 2,0 (1,8) mln en een technisch resultaat van e -232 (-307) mille, alsmede Brand met een premie-inkomen van e 1,6 (1,5) mln en een technisch resultaat van e -72 (+38) mille.

Reageer op dit artikel