nieuws

Beijer: ‘nieuwe start’

Archief

De fors gesaneerde Beijer Adviesgroep (Amev) is optimistisch over 2003. Onder leiding van de onlangs vertrokken Raymond Brood is de adviesgroep onder de loep genomen en is er fors gesaneerd.

“Met het vertrek van Brood staan wij nu voor een nieuwe start”, aldus directeuren Willem Haasnoot en Thomas Noordhoff. De vestigingen buiten Haarlem zijn verkocht en de bezetting is teruggebracht van 160 naar zeventig medewerkers. Daarnaast is Beijer overgestapt op maatschappij-incasso. “Als gevolg van deze maatregelen zal een substantieel gedeelte van de vaste kosten gedekt worden door doorlopende provisies”, aldus de directie.
Verder is de administratie overgegaan op het ICT-pakket Level 6 van systeemhuis CCS en is er gewerkt aan het digitaal uitwisselen van gegevens met maatschappijen. Daarnaast is er een cultuuromslag geweest, mede door een veranderde organisatiestructuur.
De directie zegt te beseffen dat Beijer door een dal is gegaan. “Maar het is maar goed dat de sanering zijn beslag kreeg in een periode dat een groot deel van de branche nog niet aan mindere tijden dacht.” Cijfers over 2002 wil de directie niet geven.

Reageer op dit artikel