nieuws

Beijer Groep glijdt in cijfers verder af

Archief

Het Haarlemse intermediairbedrijf Beijer Groep is, afgaande op de jongste jaarcijfers, verder weggezakt in het moeras. Volgens financieel directeur Thomas Noordhoff is de door Amev uitgestoken hand echter goed aangepakt en ziet de toekomst er hoopvol uit. “We moeten het verleden loslaten. Er zit potentie in dit bedrijf.”

Ultimo 2002 – de jaarrekening over dat jaar is pas vorige week ingediend – was het eigen vermogen van Beijer Groep gezakt tot een ongekende diepte van e -13,9 mln. Het grootste deel van de pijn komt voor rekening van aandeelhouder Amev. Aan leningen is voor bijna e 4,5 mln verstrekt, terwijl Beijer ook nog eens een kredietfaciliteit van in totaal e 5,7 mln voor de helft heeft opgesoupeerd. Alleen al aan rente moet Beijer op jaarbasis bijna een half miljoen euro betalen aan Amev, dat voor 2003 Beijer nog uitstel van aflossing heeft gegeven. “Als we die leningen allemaal moeten terugbetalen, zijn we nog heel lang bezig. Daar zullen we met de aandeelhouder over in discussie gaan”, aldus Noordhoff.
De accountant van Beijer ziet ondanks alles nog licht in de duisternis: “Aangezien de aandeelhouder de vennootschap tot heden financieel heeft ondersteund en er – onder de voorwaarde van positieve exploitatie van Beijer – geen reden is te veronderstellen dat deze ondersteuning niet zal worden gecontinueerd, is er geen aanleiding te veronderstellen dat voortzetting van de activiteiten van de onderneming onmogelijk is”.
Noordhoff ziet dat licht evenzeer: “Het oude management is vervangen, delen van de portefeuille verkocht en administratieve achterstanden weggewerkt. Samen met de aandeelhouder bespreken we een groeiscenario”.
Niet positief
Beijer Groep kwam in 2002 tot een provisieomzet van e 4,9 mln, waarbij het accent ligt op ziektekosten- en pensioenverzekeringen. De omzet is daarmee met eenderde afgenomen ten opzichte van 2001, terwijl het personeelsbestand in die periode halveerde tot zo’n tachtig mederwerkers; nu zijn dat er 75. In het topjaar van Beijer (2000), althans in omzettermen, kwam het Haarlemse intermediairbedrijf tot e 12,2 mln provisie.
Hoewel ook de (personeels)kosten drastisch zijn gedaald, kwam het bedrijfsresultaat in 2002 nog lager uit dan een jaar eerder: e -1,4 (-1,3) mln. Het nettoresultaat was met e -1,2 (-1,9) mln iets beter dan een jaar eerder, ondanks een lagere opbrengst uit de verkoop van assurantieportefeuilles: e 0,24 (0,57) mln. Volgens Noordhoff is de situatie in 2003 verder verbeterd. “De omzet is weliswaar iets gedaald, maar het bedrijfsresultaat was stukken beter.”
Dat betekent winst?
Noordhoff: “Nee, het resultaat was nog niet positief; zo’n zeven ton negatief”.

Reageer op dit artikel