nieuws

Behalve premiegroei ook meer winst bij de Noordhollandsche

Archief

Bij schadeverzekeraar Noordhollandsche van 1816 zijn vorig jaar zowel het premie-inkomen als de nettowinst gestegen. De premieomzet groeide met ruim 14% naar e 49,6 (42,9) mln en ondanks het slechte beursklimaat steeg de nettowinst tot e 5,1 (4,8) mln.

De maatschappij schrijft de florissante gang van zaken onder meer toe aan de zeer goede reputatie die zij bij het intermediair heeft opgebouwd. De Noordhollandsche werd immers in een Nipo-onderzoek (in opdracht van DAK, NBVA en NVA) uitgeroepen tot beste schadeverzekeraar 2002. Er werden met veel nieuwe tussenpersonen agentschapsovereenkomsten gesloten en er ging een forse premiegroei uit van de productie van particuliere combipolissen.
Autoverzekering
Van het premie-inkomen is iets meer dan de helft afkomstig uit autoverzekeringen. In deze branche groeide het premie-inkomen van de Noordhollandsche met bijna 23% tot e 25,5 (20,8) mln. De maatschappij gaat er prat op dat het technisch resultaat van de motorrijtuigentekening met 58% steeg naar e 1,8 (1,1) mln.
De solvabiliteit bedroeg aan het einde van het boekjaar e 71,4 mln, een veelvoud van de vereiste e 8 mln. Het aantal medewerkers bij de Noordhollandsche, uitgedrukt in voltijdsbanen is licht toegenomen tot 80 (78). Kerncijfers NH van 1816 (x e mln) 2002 2001 Omzet 56,3 49,6 Brutopremie 49,6 42,9 w.v. eigen rek. 44,0 37,5 Per branche bruto: Brand 17,1 15,7 Motorrijtuigen WA 15,1 12,9 Motorrijtuigen Overig 10,4 7,9 Varia 7,0 6,5 Techn. Resultaat: Brand 0,4 2,0 Motorrijtuigen WA 1,7 0,9 Motorrijtuigen Overig 0,1 0,2 Varia 1,0 0,5 Intrestbaten 6,7 6,6 Eigen vermogen 74,0 78,6

Reageer op dit artikel