nieuws

Beetje lui

Archief

De voorgenomen wijziging van de fiscale spelregels, de derde in tien jaar, zal grote negatieve gevolgen hebben, vrezen verzekeraars en tussenpersonen

Naast substantieel omzetverlies wordt rekening gehouden met kostenverhoging door zwaardere administratieve lasten en grote imagoschade door de lage afkoopwaarde van noodgedwongen beëindigde levensverzekeringen. Daar bovenop voorspelt onderzoeksbureau IG&H dat “duizenden banen op de tocht staan”. Hoewel vaststaat dat het verzekeringsbedrijf, en met name de levenmarkt, minder florissante tijden doormaakt, het gaat te ver om klakkeloos mee te deinen op de golven van onvrede en doemdenken. De conclusies van IG&H over verlies van omzet en werk bij verzekeraars en intermediair, alsmede over het omvallen van 126 assurantiekantoren zijn suggestief en prematuur. In eerste plaats heeft het hoge aantal faillissementen bij het intermediair niets te maken met de voorgenomen fiscale ingreep van de overheid, maar des te meer met het eigen falen als manager en het leven op een te grote voet. In de tweede plaats staat het nog te bezien of – zelfs bij teruglopende omzet – medewerkers bij verzekeraars en tussenpersonen op de keien zullen worden gezet. De implementatie van de nieuwe fiscale regels en de stijgende belangstelling voor individueel pensioensparen via de werkgever leidt tot meer werk voor meer mensen. “Wij gaan niemand ontslaan; we nemen louter extra mensen aan”, zegt Amev, bepaald toch geen onbeduidende verzekeraar. Los van dit alles is het de vraag of de nieuwe lijfrenteproductie in 2003 afneemt. Immers, door het aantonen van het pensioentekort kan de jaarruimte en inhaalruimte maximaal worden benut door consumenten die tot dusver – uit gemakzucht – zich beperkten tot de basisaftrek. Daarbij komt dat de verkoop van direct-ingaande lijfrenteverzekeringen groeit: de komende tien jaar vloeit volgens berekeningen van het Verbond hieruit e 34 mld in de zakken van verzekeraars. Een vingerwijzing is de augustusproductie, een topmaand dankzij de forse groei (+18,6%) van direct-ingaande lijfrentepolissen. De onvrede van de bedrijfstak vloeit ten diepste voort uit een verwendheid met hoge productiecijfers. Of zoals Interpolis-directeur Joop Kanen het al eens verwoordde: “Verzekeraars (maar ook tussenpersonen, WA) zijn een beetje lui geworden. Jarenlang is de consument naar ons gekomen voor een fiscale aftrekpost, nu moeten wij ons gaan verdiepen in de klant.” De alsmaar stijgende winsten van levensverzekeraars in de laatste vijftien jaar geven Kanen gelijk. De groei mag er uit zijn, maar er wordt nog steeds fors winst gemaakt. Menig ander ondernemer zou verzekeraars dat graag willen nazeggen. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel