nieuws

Bedrijven sceptisch over polis ‘verborgen gebreken’

Archief

Allianz Global Risks Nederland introduceert een verzekering voor verborgen gebreken in bouwprojecten. Het product wordt gepresenteerd op een door Allianz georganiseerd seminar op 17 november over hetzelfde onderwerp. Het bedrijfsleven reageert sceptisch op het nieuwe verzekeringsproduct.

In de bouwwereld doen de laatste jaren veel technische veranderingen en nieuwe contractsvormen en samenwerkingsverbanden hun intrede waardoor opdrachtgevers grotere garanties en zekerheden verlangen met betrekking tot de kwaliteit van het werk en de aansprakelijkheid voor eventuele schade.
Allianz Global Risks Nederland speelt op deze grotere behoefte aan risicodekking in door de lancering van zijn Verborgen Gebreken Verzekering, gebaseerd op de in het buitenland gebruikte Inherent Defect Insurance. De kosten van deze verzekering en van de verplichte kwaliteitscontrole, vallen in het niet bij de kosten en maatschappelijke nadelen van bouwfouten, aldus Allianz Global Risks Nederland.
De polis maakt onder meer onderscheid tussen constructieve delen en niet-constructieve delen van het bouwwerk. Verder zijn vereist: een toets op het ontwerp, een technische controle tijdens de uitvoering van het werk en een goedkeuringsverklaring na oplevering door een onafhankelijk bureau. Zowel bij de aanvraag als na het ingaan van de dekking worden vele stappen doorlopen.
Bedenkingen
Hans Gorrée, voorzitter van de Nederlandse Associatie van Risk- en Insurance Managers, heeft bedenkingen bij het nieuwe product. “Ik wil het product niet afbranden voordat er meer details bekend zijn over de verzekering”, aldus Gorrée. “Maar het lijkt erop dat de informatie die Allianz nu geeft, de lading niet dekt. Het is geen garantieverzekering die alle risico’s afdekt, want er zijn nogal wat beperkingen. Je kunt wel extra dekking bijkopen, maar daarvan zijn de voorwaarden nog niet bekend.”
Verder begrijpt Gorrée niet dat de verzekering, waarvoor Munich Re als herverzekeraar optreedt, al bij wijze van test wordt gesloten, terwijl de officiële introductie pas over twee weken plaatsvindt. “Opdrachtgevers schrijven deze verzekering voor, terwijl hij er officieel nog niet is.” Onduidelijk is onder meer nog of niet-dragende constructieve delen van het werk gedekt zijn. “En de dekking geldt tot tien jaar na oplevering, terwijl de aannemer nog gedurende twintig jaar aansprakelijk is”, aldus Gorrée, die zich afvraagt of de verzekering voor verborgen gebreken werkelijk nut heeft. “Een onafhankelijk bureau controleert al of het ontwerp en de uitvoering van het werk goed is. In theorie kan er dan niets meer gebeuren. Gaat er dan toch nog iets mis, dan heeft het controlebureau blijkbaar iets over het hoofd gezien. In zo’n geval zou je dat bureau aansprakelijk moeten stellen.”

Reageer op dit artikel