nieuws

Bedrijfstak maakt preventieafspraken

Archief

Het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisaties NVA en NBVA hebben deze maand een meerjarig convenant Schadepreventie ondertekend. Er is een werkprogramma vastgesteld met afspraken voor de komende drie jaar.

Het Verbond en de brancheorganisaties willen meer aandacht voor schadepreventie bij consumenten, bedrijfsleven, intermediair en verzekeraars vanwege de schadelastbeheersing en het verzekerbaar houden van risico’s. Het convenant richt zich op de periode november 2004 tot en met november 2009 en zal in twee delen worden uitgevoerd. De prioriteit gaat in eerste instantie uit naar zakelijke risico’s en naar het verbeteren van het preventieniveau van het midden- en kleinbedrijf in het bijzonder.
Binnenkort wordt een preventiecursus voor het intermediair ontwikkeld, er komt een website en er wordt een geautomatiseerd systeem van risico-informatie gebouwd. Verder wordt er een toolkit voor het mkb ontwikkeld. Ook komt er een preventieprijs voor het intermediair.
Voor het werkprogramma is e 300.000 beschikbaar gesteld door het Verbond (e 140.000), de Stichting Assurantiebeurs (e 75.000 voor de preventiecursus, het risico-informatiesysteem en een onderzoek door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek) en de NVA en de NBVA (elk e 40.000).
Medio 2006 zal de ontwikkeling van een vergelijkbaar werkprogramma gericht op consumenten, voor de rest van de periode ontwikkeld worden.

Reageer op dit artikel