nieuws

BCE bezint zich op toelatingsbeleid

Archief

Het Bureau Coördinatie Expertise-organisaties (BCE) gaat de mogelijkheden onderzoeken om de organisatie zodanig te wijzigen dat ook expertisediensten van verzekeraars als lid kunnen worden toegelaten.

“De BCE kan in de huidige samenstelling niet de gehele branche vertegenwoordigen, omdat belangrijke spelers geen lid zijn of dat niet kunnen worden”, aldus voorzitter Henk Grootkerk tijdens de algemene ledenvergadering. De wijziging zou betekenen dat CED, een van de grootste bureaus in motorvoertuigenexpertise, lid kan worden van BCE. Dat kan nu niet, omdat de aandelen van CED in handen zijn van (een groot aantal) verzekeraars.
Tijdens de ledenvergadering gingen de leden akkoord met een opsplitsing van het BCE-bestuur in een dagelijks en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Henk Grootkerk, zijn plaatsvervanger Mark Vos, secretaris Maup Hoppzak en penningmeester Adriaan Westerhof, die Hans de Hoog senior in die hoedanigheid is opgevolgd.
Het algemeen bestuur bestaat naast het dagelijks bestuur uit Eddy Albers (afdeling Brand), Piet-Hein van der Ploeg (Aansprakelijkheid), Rob Buys (CAR/Technische Varia), Frank Reijnen (Personenschade), Henk Arntz (Scheepvaart en Techniek) en Dik de Jongh (Transport en Goederen).

Reageer op dit artikel