nieuws

Bavam tot intermediair: laat verzekeraar bijsluiter sturen

Archief

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Bavam bindt het intermediair op het hart om niet met vuur te gaan spelen bij de verstrekking van de financiële bijsluiter aan particuliere consumenten.

De verzekeringsbedrijfstak wordt per 1 juli geconfronteerd met de plicht om bij elk complex financieel product een zogenaamde financiële bijsluiter te verstrekken. De Bavam maakt zich hier zorgen over vanwege het gevoelige communicatietraject tussen verzekeraars en intermediair enerzijds en de consumenten anderzijds.
In het maart-nummer van het relatieblad Bavam Balans wordt gesteld: “Het is geen geheim dat tussenpersonen er de voorkeur aan geven zoveel mogelijk zelf het contact met hun cliëntèle te onderhouden. Daarom is het voorstelbaar dat tussenpersonen er zelf voor willen zorgen dat de financiële bijsluiter in het bezit komt van de afnemers van ingewikkelde financiële producten. Het is de vraag of ze daar verstandig aan doen. Tussenpersonen die zich jegens verzekeraars garant verklaren om mededelingen te versturen en dat vervolgens niet doen – terwijl de verzekeraar aanbood dat voor ze te verzorgen – hebben een probleem.”
De Bavam voelt er namelijk niets voor om min of meer een blanco cheque aan de verzekerde tussenpersonen te verstrekken. “Als beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar weten wij dat ook de beste tussenpersoon wel eens een steek laat vallen. Als dat per ongeluk gebeurt, is dat een van de bedrijfsongevallen waarvoor wij over pleisters en verband beschikken”.
Tussenpersonen kunnen echter om diverse redenen nalaten de bijsluiter te versturen. Dan is er volgens de Bavam geen dekking, omdat er in verzekeringstechnisch opzicht geen sprake is van een fout of vergissing.
Als tussenpersonen tóch de regie over het versturen of overhandigen van de bijsluiter willen houden, moeten zij volgens de Bavam wel tweemaal nadenken of zij de vrijwaring jegens verzekeraars op zich willen nemen.

Reageer op dit artikel