nieuws

BAE-Groep zegt eenderde van kantoren de wacht aan

Archief

De franchiseorganisatie voor assurantietussenpersonen BAE-Groep gaat reorganiseren. Vijftig tot zestig aangesloten kantoren is per 1 juli de wacht aangezegd. Verder wordt de minimumbijdrage in de servicekosten verdubbeld.

In een brief aan de vijftig tot zestig ‘standaarddeelnemers’ van de groep benadrukt BAE-directeur André Bastiaans de noodzaak van “een reeds lang aangekondigde reorganisatie” uit te voeren als gevolg van onder meer de toenemende kostenstijgingen en verslechterende brancheontwikkelingen.
In een bijeenkomst medio maart lichtte Bastiaans de reorganisatie toe en hield de aanwezige kantoren voor dat hun samenwerking zou kunnen worden bevroren, beëindigd, dan wel voortgezet tegen forse kostenverhoging. Inzet van de BAE-Groep (39 medewerkers) is dat alle kantoren uitgroeien tot volwaardig (Select-)deelnemer. “In principe zijn kantoren die uit maximaal vijftien medewerkers bestaan, geschikt om een volledig samenwerkingsverband aan te gaan, maar ondanks herhaald aandringen van onze kant is het er nooit van gekomen. Nu wil ik daar na zoveel jaren definitief iets aan gaan doen.”
Verhoging tarief
Om de kantoren te dwingen hun portefeuille volledig via BAE-Groep te laten lopen en zich niet te beperken tot de moeilijke posten of de slechte risico’s, wordt het minimum maandtarief voor serviceverlening verdubbeld tot e 150. “Zo willen we de structureel verliesgevende serviceverlening aanpassen aan de gangbare tarieven voor alle Select-deelnemers”, licht Bastiaans toe. Een aantal contracten wordt op basis van een gebrek aan vertrouwen opgezegd. “Oorzaak daarvan zijn de aanhoudende klachten van maatschappijen over deze deelnemers die meer dan gebruikelijk royeren en slechte risico’s via onze organisatie onderbrengen. Dat kan zo niet meer. Ik wil onze naam niet verder laten beschadigen”, aldus Bastiaans.
Postenbank
Gemiddeld hebben de betrokken standaarddeelnemers ongeveer vijftig tot honderd posten lopen via de BAE-Groep, verdeeld over veertig tot zestig agentschappen. “Dat betekent dus enkele posten per maatschappij. Op zich is dat niet erg, ware het niet dat deze kantoren ook nog eigen agentschappen aanhouden. Dat is niet alleen inefficiënt, maar ook minder rendabel omdat wij als inkoopcombinaties veel gunstiger condities kunnen bedingen”, zegt Bastiaans. Naar de motieven van deze tussenpersonen laat zich raden, aldus Bastiaans. “Zij willen de BAE-Groep met 225 rekening-courantverhoudingen met verzekeraars en banken in binnen- en buitenland louter als ‘postenbank’ gebruiken, maar daar zijn we niet voor. Dan kunnen ze beter naar DAK gaan.”
De BAE-Groep telt nu 180 aangesloten kantoren met in totaal 120.000 posten. Deze portefeuille is volgens Bastiaans goed voor een premieomzet van e 45 mln per jaar. “Het afgelopen jaar is de omzet met 30% gegroeid.”

Reageer op dit artikel