nieuws

B-Particulieren met baangarantie

Archief

Nibe-SVV en de uitzendorganisatie Tempo-Team starten op 15 oktober met een opleiding B-Particulieren voor een groep van twintig werkzoekenden. Met de gerichte vakopleiding verwachten zij een bijdrage te kunnen leveren aan het tekort aan jonge geschoolde medewerkers in de branche.

De werkzoekenden komen in dienst van Tempo-Team en worden vervolgens gedetacheerd bij middelgrote en grote assurantiekantoren, maar ook bij verzekeraars. De kosten van de opleiding worden betaald door Tempo-Team. “Het detacheringscontract loopt een half jaar of een jaar. Aan het eind van zo’n periode hebben wij het opleidingsgeld terugverdiend. Als de gedetacheerde in een eerder stadium afhaakt, moeten de kosten terugbetaald worden”, vertelt Karel Zwaan, woordvoerder van Tempo-Team.
Eerdere initiatieven
Al eerder ontplooiden Nibe-SVV en Tempo-Team initiatieven op dit terrein. Drie jaar geleden leverde het opleidingsinstituut basiscursussen Hoofdlijnen Verzekeringsbedrijf en Hoofdlijnen Bankbedrijf aan Tempo-Team. Deze cursussen waren gericht op starters en mensen die al werkzaam waren in de branche. Ook deze flexwerkers kwamen in dienst van Tempo-Team en werden gedetacheerd. Een jaar later, september 2002, richtten beide bedrijven de School of Finance voor flexwerkers op. Deze school leidde op voor 46 functies in de bank- en verzekeringsbranche.
Volgens Dik van Velzen, woordvoerder Nibe-SVV, is er geen sprake van een mislukking van deze initiatieven. “De markt was toen anders. Er was sprake van een krappe arbeidsmarkt en verzekeraars waren bereid hun eisen op dat terrein niet te hoog te stellen. Inmiddels is er een ruime arbeidsmarkt en voldoen korte cursussen niet meer. Er is nu behoefte aan mensen met een echte opleiding en een echt vakdiploma, dat ook voor de buitenwereld zichtbaar is. Dit initiatief is eigenlijk een logisch vervolg op de eerdere initiatieven.” Volgens Roelof Vellenga, branchemanager bij Tempo-Team, was de School of Finance op sterven na dood. “Bij mijn aantreden in april van dit jaar bestond de School of Finance vooral uit een dik boekwerk met 35 opleidingen. De business-unit Financiële Dienstverlening kreeg aanzienlijk minder aandacht en ook het marktaandeel liep terug. We hebben nu besloten dat we met vijf à zes opleidingen komen en geen 35.”
De bijdrage van Nibe-SVV aan dit werkgelegenheidsinitiatief bestaat uit het leveren van het opleidingsmateriaal, docenten en studiebegeleiding via het Studienet. “Het streven is dat we een hoog percentage geslaagden afleveren. Als Tempo-Team een goede selectie maakt van de kandidaten, dan moet dat lukken. Het zal in ieder geval hoger zijn de doorsnee examenresultaten van de opleiding B-Particulieren.”
Vellenga streeft naar een slagingspercentage van 70%. “We hebben een keiharde ondergrens die we stellen aan kandidaten. Ze moeten minimaal over een mbo+ of hbo-opleiding beschikken. Kandidaten met mbo+ moeten ook over minimaal twee jaar relevante werkervaring beschikken. De hbo-kandidaten moeten een tot drie jaar werkervaring hebben en affiniteit met de branche. We leiden op voor ondersteunende en commerciële functies. Kandidaten moeten communicatief, leergierig en gemotiveerd zijn. Wij investeren veel en vragen ook veel.”

Reageer op dit artikel