nieuws

Azivo omgedoopt in regionaal ziekenfonds

Archief

Azivo is sinds begin deze maand een regionaal in plaats van een landelijk ziekenfonds. Dit is in de statuten vastgelegd.

Ziekenfonds Azivo dat 170.000 verzekerden heeft, had zo’n vijfduizend verzekerden buiten het eigenlijke werkgebied de regio Groot-Den Haag. Eind vorig jaar heeft Azivo deze verzekerden gevraagd over te stappen op een ander ziekenfonds (zie AM 22 2001). Zo’n vierduizend hebben dat inmiddels gedaan of hebben meegedeeld dat zij dat gaan doen. Algemeen directeur Fred van den Heuvel zegt het te betreuren afscheid van de verzekerden te moeten nemen. “Er zijn ouderen bij die hier al zestig jaar verzekerd waren.”
Uit economisch oogpunt vond Azivo het echter niet meer te doen om er in de diverse regio’s verzekerden op na te houden. De oorzaak is dat minister Borst een paar jaar geleden verordonneerde dat de contracten die ziekenfondsen met zorgverleners, zoals huisartsen, moeten sluiten, geen standaardcontracten mogen zijn. Dit zou de concurrentie tussen ziekenfondsen en hulpverleners bevorderen. De huisartsen voelen er echter niets voor om met elke verzekeraar een ander contract te sluiten en willen zich beperken tot contracten met een paar ziekenfondsen in en rond hun regio. “Dat begrijp ik wel”, zegt Van den Heuvel. “Het probleem is echter dat wij geen geld uit de ziekenfondskas krijgen als er geen contract is. We moeten de kosten dan dus uit eigen zak betalen.” Protesten bij minister Borst en bij het CVZ, de toezichthouder op de ziekenfondsen, hebben niets uitgehaald.
Tot nu toe kon Azivo verzekerden buiten de regio niet weigeren of opzeggen. Doordat nu statutair het werkgebied is bepaald, wordt dat wel mogelijk.

Reageer op dit artikel