nieuws

Azivo boert goed met eigen apotheek

Archief

Het bemiddelingsbedrijf van het Haagse ziekenfonds Azivo had vorig jaar een provisie-inkomen van e 0,44 (0,35) mln. Het gaat hierbij vooral om ziektekostenpolissen van voornamelijk De Goudse. De eigen apotheek had een omzet van e 15,2 (15,2) mln.

Azivo’s bemiddelingsbedrijf, Azivo Verzekeringen BV, bemiddelt onder meer voor ziektekostenpolissen van De Goudse. Het betreffende aantal verzekerden steeg in 2002 van 6.700 naar 7.400. Ook wordt bemiddeld voor polissen van anderen zoals voor OOM en voor reispolissen. Tot juni 2002 waren de reispolissen van Proteq, sindsdien zijn ze van Elvia. Bij Azivo worden jaarlijks zo’n 6.000 kortlopende reispolissen gesloten. Binnenkort zal Azivo actie voeren voor doorlopende reisverzekeringen. Sinds het najaar van 2002 wordt ook bemiddeld voor polissen van Monuta. Inmiddels zijn er voor zo’n 3.000 verzekerden 2.200 polissen gesloten.
Het bemiddelingsbedrijf had een resultaat voor belastingen van e 159.000 (120.000).
Ziekenfonds
Het ziekenfonds van Azivo had vorig jaar 156.000 verzekerden. In 2001 waren dat er 159.000. Een van de redenen voor deze afname is dat Azivo begin 2002 – uit economisch oogpunt – de omgekeerde beweging maakte van landelijk ziekenfonds naar regionaal ziekenfonds. Zo’n 5.000 verzekerden buiten het werkgebied Groot-Den Haag werd gevraagd over te stappen op een ander ziekenfonds. “Voorts hebben we een paar honderd verzekerden verloren aan de concurrentie”, zegt De Groot. “Dit houdt verband met de nominale premie die met e 42,50 per maand de hoogste is van het land. We moeten wel, want de kosten zijn in Den Haag, net als in andere grote steden, hoger dan elders.”
Het ziekenfonds had in 2002 een opbrengst van e 247,9 (234,6) mln. Hiervan had e 28,2 (27,9) mln betrekking op nominale premies. Het technisch resultaat bedroeg e -1,9 (3,2) mln. Het netto resultaat kwam uit op e -2,7 (2,1) mln.
Apotheek
Azivo was tot voor kort de enige zorgverzekeraar met eigen apotheken. DSW volgde onlangs (zie AM 15,pag. 7). Volgens een verbod op eigen apotheken mag een zorgverzekeraar uitsluitend aan verzekerden medicijnen leveren die door het ziekenfonds zijn gedekt. Azivo heeft al sinds jaar en dag een ontheffing van dit verbod en mag daardoor ook aan niet-verzekerden leveren en hoeft zich daarbij niet te beperken tot door de verzekering gedekte producten. “We hebben uitsluitend een vestiging in Den Haag, maar zijn de grootste apotheek van West-Europa”, zegt adjunct-directeur Aad de Groot. “Er werken 79 mensen.” De Azivo-apotheek bedient de meeste verzekerden niet via de toonbank, maar door de medicijnen thuis te bezorgen. Voor patiënten van huisartsen die de recepten niet faxen of mailen heeft Azivo bij de praktijk speciale receptenbussen hangen die door de apotheek worden geleegd.
De apotheek had in 2002 een netto-omzet van e 15,2 (15,2) mln en een bruto-omzetresultaat van e 4,6 (4,5) mln. Het bedrijfsresultaat kwam uit op e 0,7 (0,3) mln en het nettoresultaat op e 0,5 (0,2) mln.
Behalve de eigen apotheek heeft Azivo ook nog een thuiszorgwinkel, een bedrijf voor hulpmiddelen en een groothandel die medische instrumenten levert aan onder meer verpleeginrichtingen.
De Azivo-apotheek bezorgt de medicijnen bij de verzekerden thuis.

Reageer op dit artikel