nieuws

AXA vernieuwt Privé Pakket

Archief

AXA heeft het Privé Pakket voor particuliere schadepolissen vernieuwd. Het pakket is nu voorzien van een nieuwe tariefstructuur voor de autoverzekering en een zogeheten loyaliteitssysteem.

Met de nieuwe tariefstructuur wil AXA de premies rechtvaardiger verdelen. Voor de berekening van de premie wordt gebruik gemaakt van statistieken over onder meer leeftijd, regio, motorvermogen, soort brandstof, type auto en de cataloguswaarde. “Ieder risico krijgt de premie die het verdient en ook de bonuskorting”, aldus directievoorzitter Jan van den Berg. Zo moet voor hetzelfde autotype een hogere premie worden betaald wanneer wordt gekozen voor een model met een hoger vermogen. Verder blijken auto’s die op LPG rijden schadegevoeliger te zijn dan benzinewagens.
Tussenpersonen hebben van AXA een cd-rom gekregen waarmee zij de autopremie kunnen berekenen.
Bonusregeling
Aan het pakket is onder de noemer Vaste Klanten Bonusregeling een loyaliteitssysteem toegevoegd. Klanten krijgen voor iedere e 50 aan jaarpremie één bonuspunt ter waarde van e 1. Worden er in een jaar geen claims ingediend, dan wordt het aantal punten verdubbeld. Als de verzekerde na drie jaar nog klant is van AXA, wordt het opgebouwde saldo uitgekeerd.
Naast deze bonusregeling geldt nog steeds de pakketkorting. Heeft een verzekerde polissen in de vier categorieën verkeer, wonen, recreatie en personen, dan krijgt hij een premiekorting van 10%, die afloopt tot 2,5% als twee categorieën in het Privé Pakket zijn verzekerd.

Reageer op dit artikel