nieuws

AXA vernieuwt het assortiment arbeidsongeschiktheidsproducten

Archief

AXA heeft het assortiment arbeidsongeschiktheidsproducten verbreed. Nieuw is onder meer een stop-loss-verzuimpolis met incentives voor werknemers en een WAO-gatpolis met bonus/malus-regeling. De provisieregeling is gewijzigd in een gestaffelde doorlopende provisie.

Het assortiment collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen omvat onder meer drie ziekteverzuimverpolissen: een conventioneel product (uitkering boven een bepaald aantal arbeidsongeschiktheidsdagen), een stop-loss ‘standaard’-versie en een nieuwe product, de stop-loss ‘optimaal’-versie. De optimaal-versie, bedoeld voor bedrijven met vijftig tot vijfhonderd medewerkers, is een calamiteitenpolis die een combinatie is van een stop-lossproduct en een conventioneel product. De werkgever heeft een eigen behoud van 100% van de loonsom en kiest bovendien uit een wachttijd van 30 of 65 werkdagen. Voor beide stop-loss-polissen geldt dat bij verbetering van het verzuim werknemers een incentive krijgen. De beoordeling van het resultaat gebeurt op bedrijfsniveau en is mede gebaseerd op het gemiddelde verzuim in de betreffende bedrijfstak.
Bonus/malus
Het assortiment omvat ook zogenoemde excedentverzekering en een WAO-gatpolis. Bij de WAO-gatpolis is uitsluitend voor bedrijven met meer dan vijftig werknemers de gebruikelijke experience rating vervangen door een bonus/malus-regeling. Die regeling is als volgt: vooraf wordt een doel afgesproken omtrent het aantal arbeidsongeschikten (gebaseerd op onder meer de landelijke WAO-instroom en het verzuim in het betreffende bedrijf), voor de eerste drie contractjaren blijft de premie gelijk, voor het vierde en het jaar vijfde jaar geldt, al naar gelang het doel wel of niet is behaald, een bonus of een malus. In het zesde jaar wordt een nieuw contract gesloten waarbij de laatste premie geldt. De bonusmalus-regeling is ook van toepassing op de excedent-verzekering.
Voor alle verzekeringen heeft AXA, in verband met zaken als preventie en reïntegratie, een vast aanspreekpunt heeft voor de werkgever. Een pluspunt is volgens AXA ook, dat werkgevers de ziek- en herstelmeldingen via arbodiensten digitaal aanleveren. Dat werkt sneller en bovendien kan daardoor, met het oog op reïntegratie, eerder worden ingegrepen.
Gestaffelde provisie
Ook de provisie is gewijzigd. De regeling van 17,5% afsluitprovisie en 3% doorlopende provisie is vervangen door staffelsysteem van doorlopende provisie op contractsbasis. Een uitzondering hierop is de excedentverzekering waarvoor een doorlopende provisie van 10% wordt gegeven.
Voor de conventionele verzuimpolis bedraagt de provisie 10% over een premie tot e 6.250, 7,5% over e 6.250 tot e 12.500, 5,0% over e 12.500 tot e 25.000, en 3,0% boven e 25.000.
Voor de stop-loss-polissen varieert de provisie van 15% (tot e 12.500) tot 5,0% (boven e 125.000). Voor de WAO-gatverzekering is dit van 7,0% (tot e 25.000) tot 3% (boven e 125.000).
Onder het motto ‘Anders omgaan met de muis’ benadrukte AXA bij het intermediair zijn preventieve taak als verzuimverzekeraar met een bijzonder springtouw. Het touw – verpakt in een aktentas met informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen – heeft aan beide einden een muis.

Reageer op dit artikel