nieuws

AXA Schade rekent na sanering op winst

Archief

AXA verwacht eind dit jaar de schadeportefeuille weer winstgevend te hebben. Om dit te realiseren is in de eerste drie kwartalen de portefeuille flink gesaneerd. Komend jaar zegt AXA kleinere acquisities te willen doen.

De omzet van AXA Nederland is over de eerste drie kwartalen licht gestegen van e 814,6 mln in 2003 tot e 814,9 mln in 2004. De stijging komt voor rekening van AXA Leven met een omzetgroei van 11,8% tot e 408 (364,8) mln. Na het eerste kwartaal beliep de groei 15% en na het tweede kwartaal 11% ten opzichte van dezelfde periode van 2003. De groei schrijft AXA toe aan de verkoopactie met de Goodlife-rente, een combinatieproduct van direct ingaande en uitgestelde lijfrente, alsmede de stijging in het hypotheek- en fiscale productsegment.
Schade/Zorg
AXA Zorg en Schade lieten een omzetdaling zien van respectievelijk 5% tot e 233,3 mln en 15% tot e 173,6 mln. Bij AXA Zorg werd een aantal kleine verliesgevende collectiviteiten beëindigd. Daarentegen sloeg het individuele arbeidsongeschiktheidsproduct voor ondernemers goed aan en droeg bij aan een omzetstijging (+10%) van de individuele aov, aldus AXA.
De schadeportefeuille zal dit jaar weer winstgevend zijn, verwacht AXA. Om dat te bereiken, is de portefeuille in de eerste drie kwartalen flink gesaneerd. Dit had vooral zijn weerslag op de volmachtportefeuille, waarin circa 70% van alle schadeverzekeringen is ondergebracht.
Uitgedrukt in nieuwe productie eindigde AXA Nederland het derde kwartaal bijna 24% hoger ten opzicht van het derde kwartaal in 2003: hypotheken stegen met 46%, lijfrenteverzekeringen met 140% en fiscale producten met 28%.

Reageer op dit artikel