nieuws

AXA Nederland blijft accent op winstgevendheid leggen

Archief

AXA Nederland gaat onverminderd door met de strategie ‘kwaliteit en winstgevendheid’ voor de portefeuilles in de diverse branches. De maatschappij brengt dit desgevraagd naar voren naar aanleiding van summiere cijfers die over het eerste kwartaal zijn vrijgegeven.

In het kader van een persbericht over de wereldwijde ontwikkeling van het concern, heeft het moederbedrijf van AXA in Parijs vorige week ook enkele cijfers over de gang van zaken in Nederland bekend gemaakt. Zo heeft AXA Nederland in de branches Leven en Medische Varia in het eerste kwartaal van dit jaar een premie-inkomen van e 306 mln behaald, een daling van 17,9% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2002. Het premie-inkomen Leven beliep e 145 mln, Medische Varia e 160 mln.
Om een toelichting gevraagd, reageert AXA Nederland: “De daling in het premie-inkomen Leven heeft als belangrijkste oorzaak dat wij vorig jaar in het eerste kwartaal een actietarief voerden op ons product RWDL (Rentewinstdelende Lijfrente), waardoor dit product veel verkocht werd en dus veel premie-inkomen genereerde. Dat speciale tarief voeren we dit jaar niet, vanwege de in onze ogen onvoldoende rentabiliteit van het product. Ook bij Zorg ligt de focus nadrukkelijk op rentabiliteit. Diverse verliesgevende contracten (ziektekosten en aov) zijn daarom afgestoten.”
Schadeverzekering
Van de sector Schade van AXA Nederland zijn door het moederbedrijf alleen ‘ontwikkelingspercentages’ vrijgegeven. De zakelijke motorrijtuigverzekeringen groeiden in het eerste kwartaal 24%, de particuliere 4%; bij de overige categorieën zakelijke verzekeringen bedroeg de groei 10%, bij particuliere verzekeringen buiten motorrijtuigen was er een groei van slechts 1%. AXA Nederland licht toe: “Bij Schade zit het premie-inkomen in de lift door premieaanpassingen en autonome groei bij de volmachten. Ook bij Schade heeft een sanering van de portefeuille plaatsgevonden. Dit betekent dat de relatie met een aantal structureel verliesgevende tussenpersonen verbroken is.”

Reageer op dit artikel