nieuws

AXA brengt ‘universal life’ onder in nieuw bedrijf

Archief

AXA brengt haar activiteiten op het gebied van flexibele beleggingsverzekeringen onder in een joint-venture. Alle 150 medewerkers, inclusief management, gaan na de definitieve besluitvorming – die vier maanden in beslag zal nemen – over naar het nieuwe bedrijf.

AXA wordt meerderheidsaandeelhouder van de nieuwe onderneming. De partner, die nog niet bekend is, wordt verantwoordelijk voor operations en bijbehorende automatisering van de universal life-operatie.
De implementatie van de reorganisatie onder de titel ‘Doorbraak Leven’, gebeurt gefaseerd en zal zestien maanden in beslag nemen. De voorbereidingsfase duurt vier maanden, waarna wordt besloten of de nieuwe onderneming er daadwerkelijk komt. Gedurende de voorbereidingsfase wordt bekeken welke stappen genomen moeten worden, inclusief de uiteindelijke verhuizing van de betrokken medewerkers.
Keuze partner
Halverwege de voorbereidingsfase wordt een keuze voor een partner gemaakt, waarvoor twee bedrijven in de race zijn. Geen kandidaat is de adviesorganisatie Cap Gemini Ernst & Young. Dit bedrijf heeft bij AXA de ICT-beheersorganisatie op poten gezet. “Cap Gemini Ernst & Young behoort niet tot één van de twee mogelijke partners. Dat kan ik met zekerheid zeggen”, aldus AXA-woordvoerder Jeroen Brouwers.
Direct na de voorbereidingsfase gaat de implementatie van start en gaan alle administratieve en ICT-processen één op één over naar de nieuwe organisatie. Ook de implementatie verloopt in fasen. Allereerst moet de beoogde partner laten zien dat deze kan uitvoeren wat beloofd wordt. Vervolgens worden de nieuwe producten die AXA volgend jaar op de markt wil brengen, ingevoerd in het systeem en als laatste worden de bestaande universal-lifepolissen geconverteerd.
Doel
AXA wil met de reorganisatie drie doelstellingen realiseren. Het verlagen van de kosten om zo de concurrentiepositie te verstevigen. Het verbeteren van de service, zoals het reduceren van de doorlooptijd van mutaties en het via internettechnologie transparant maken van alle serviceprocessen. Derde doelstelling is het versnellen van de technische ontwikkeltijd van nieuwe producten.
Volgens AXA is de noodzaak van ‘Doorbraak Leven’ de laatste maanden groter geworden. “De bedrijfseconomische druk is sterk toegenomen. Er is weliswaar goede voortgang gemaakt op het gebied van service van onze levenproducten, maar verdere verbetering is noodzakelijk. Verder zullen de komende veranderingen in de wetgeving ons noodzaken snel onze (nieuwe) producten aan te passen en op de markt te brengen”, aldus AXA.
Schadebedrijf
AXA benadrukt dat ‘Doorbraak Leven’ niet is te vergelijken met de uitbesteding van administratie van het schadebedrijf aan Vandien Service Provider. “Dat besluit is genomen onder druk van de zware operationele verliezen die het schadebedrijf maakte. Bij AXA Schade gingen bovendien niet alle medewerkers mee. Bij Leven is er een kans om onze operationele performance zodanig te verbeteren dat we de gemiddelde performance van de verzekeringsmarkt gaan overtreffen en onze goede naam als innovatieve verzekeraar eer aan doen”, aldus AXA.
Directievoorzitter Jan van den Berg ziet het nieuwe bedrijf als “een zeer strategisch offensief”. “Waar anderen bezig zijn met shared service centers, tonen wij nu duidelijk aan wat ons strategisch doel is.”

Reageer op dit artikel